Đồng hành cùng công nhân - Mục tiêu phát triển Việt Nam hùng cường

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi công nhân đóng góp ý kiến và tâm huyết vào công việc trọng đại của đất nước để thực hiện mục tiêu phát triển Việt Nam hùng cường.

Đồng hành cùng công nhân - Mục tiêu phát triển Việt Nam hùng cường

Diễn đàn người lao động (NLĐ) 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn" đã diễn ra tại Nhà Quốc hội vào chiều ngày 28/7. Diễn đàn này đã thu hút sự tham gia của 500 đại biểu đại diện cho 52,5 triệu công nhân, viên chức và NLĐ trên toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tổng kết các ý kiến đóng góp tại diễn đàn và nhận thấy rằng những ý kiến này phản ánh chính xác tình hình đời sống, việc làm và tâm tư của công nhân, viên chức và NLĐ trên khắp cả nước. Các ý kiến này cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong việc thực thi chính sách và pháp luật, gây bức xúc và băn khoăn cho công nhân và NLĐ.

Chủ tịch Quốc hội đã nhận thấy rằng mặc dù đã có những cải thiện đáng kể trong đời sống và việc làm của công nhân và NLĐ, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng kép do dịch COVID-19 và tình hình kinh tế thế giới.

Hệ thống pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn đã được hoàn thiện và đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn tồn tại các quy định mâu thuẫn, chồng chéo và chưa phù hợp với thực tế. Thực hiện pháp luật cũng còn gặp khó khăn và vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ. Hoạt động của tổ chức công đoàn cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tiếp thu và giải quyết các vấn đề bức xúc được nêu tại diễn đàn. Ông cũng thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai các luật và nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng mục tiêu của Quốc hội là để các chính sách và pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục tổ chức diễn đàn định kỳ và nâng cao hiệu quả của nó. Ông kêu gọi công nhân, viên chức và NLĐ đóng góp ý kiến và tâm huyết vào công việc trọng đại của đất nước, không chỉ trong việc xây dựng pháp luật mà còn trong quản trị đất nước, địa phương và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng để đạt được mục tiêu phát triển Việt Nam hùng cường, cần có sự đóng góp của 52,5 triệu NLĐ trên khắp cả nước. Việt Nam hướng tới trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đồng hành cùng công nhân và NLĐ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường và phát triển bền vững.

[question] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều gì về đời sống và việc làm của công nhân, viên chức, NLĐ?,Ông đề nghị gì để cải thiện hệ thống pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn?