Đồng loạt mua lại trái phiếu trước hạn: Ngân hàng tận dụng dư thừa thanh khoản

Ngân hàng đang chạy đua mua lại trái phiếu trước hạn để giảm dư thừa vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cùng lúc đó, các doanh nghiệp cũng cấp tập mua lại trái phiếu để cơ cấu lại kỳ hạn và lãi suất.

Ngày 20/10/2023

dữ liệu từ HNX và SSC cho thấy tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đã giảm gần 22,7% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 192.000 tỷ đồng. Trong số đó, ngân hàng vẫn là nhà phát hành chính với tỷ trọng gần 55%.

Mặc dù giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10 đã có sự cải thiện so với tháng trước

nhưng tổng giá trị phát hành từ đầu năm đến ngày 20/10 vẫn giảm so với cùng kỳ. Trong số đó, ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,7%, tiếp theo là ngành bất động sản với 20,4%.

Trong tháng 10/2023

các doanh nghiệp tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn với khối lượng 5.653 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn từ đầu năm đến nay đạt 185.183 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, ngân hàng chiếm 49% tổng giá trị mua lại.

Theo các chuyên gia phân tích

ngân hàng đang chạy đua mua lại trái phiếu trước hạn là do có dư thừa thanh khoản. Việc mua lại trái phiếu trước hạn giúp ngân hàng giảm dư thừa vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR).

Ngoài ra, ngân hàng cũng muốn cơ cấu lại kỳ hạn và lãi suất trái phiếu.

Một số ngân hàng đã mua lại trái phiếu kỳ hạn dưới 5 năm để phát hành trái phiếu mới kỳ hạn trên 5 năm, nhằm đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2. Điều này cũng phù hợp với việc hệ số vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đã giảm từ 34% xuống còn 30% từ ngày 1/10/2023.

Trong phần còn lại của năm 2023

tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 74.847 tỷ đồng. Trong đó, 32% thuộc nhóm bất động sản với hơn 23.824 tỷ đồng, tiếp theo là ngân hàng với 22.430 tỷ đồng (chiếm 30%).

Theo Bộ Tài chính

từ quý II/2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại. Khối lượng phát hành trái phiếu tăng dần qua từng tháng, từ khoảng 3.000 tỷ đồng/tháng ở quý II lên khoảng 35.000 tỷ đồng/tháng ở quý III.

Tuy nhiên, trong năm 2023

có một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán trái phiếu đáo hạn. Các doanh nghiệp này có thể thực hiện các phương án như đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán trái phiếu bằng tài sản hợp pháp của mình hoặc thay đổi điều kiện và điều khoản của trái phiếu, trong trường hợp gia hạn trái phiếu thì tối đa không quá 2 năm, theo Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

VNIndex 1,055.45 -46.21 -4.38%
HNX 214.98 -12.03 -5.59%
UPCOM 82.65 -2.92 -3.53%
[question] Ngành nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp?,Tại sao các ngân hàng đang mua lại trái phiếu trước hạn?