Đồng Nai: Định Hướng Mới Để Phát Triển Kinh Tế Xanh và Thu Hút FDI

Đồng Nai đang thay đổi định hướng phát triển công nghiệp và kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thu hút đầu tư nước ngoài bền vững.

Đồng Nai, một trong những tỉnh công nghiệp hàng đầu Việt Nam, đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong cách thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).

Với mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, tỉnh này đang nỗ lực định hình lại cơ cấu công nghiệp và kinh tế của mình.

Thu Hút FDI: Thành Tích và Thách Thức

Trong năm 2023, Đồng Nai đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với việc thu hút được khoảng 1,23 tỷ USD vốn FDI, bao gồm 81 dự án mới và 94 dự án tăng vốn. Các dự án mới chủ yếu tập trung vào các ngành như cơ khí, thực phẩm và năng lượng, với mức đầu tư trung bình là 6,2 triệu USD/ha. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai nhận định rằng đa số các dự án mới có quy mô và vốn đầu tư tương đối nhỏ, chưa đủ sức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh.

Hướng Tới Tăng Trưởng Xanh và Phát Triển Bền Vững

Đồng Nai đang đặt mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước vào năm 2050, với trọng tâm là phát triển công nghiệp tạo giá trị cao và kinh tế xanh. Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, khẳng định rằng tăng trưởng xanh là con đường tất yếu và mục tiêu "Net Zero" cần được chú trọng.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, cho biết tỉnh sẽ thay đổi cách thu hút đầu tư, đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường. "Thời gian tới Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, do đó các dự án phải được sàng lọc về môi trường không để như trước đây. Xu hướng đầu tư mới sắp tới cũng sẽ thay đổi, lực lượng lao động được chọn lọc cũng phải có chất lượng", ông Nguyên quả quyết.

Đối Tác FDI và Cam Kết Hướng Tới Môi Trường

Các doanh nghiệp FDI đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế Đồng Nai. Ông Surakij Kiatthanakorn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa, cam kết hướng tới thu hút nhà đầu tư công nghệ cao, sử dụng ít lao động, tự động hóa nhiều và thân thiện với môi trường. "Định hướng chung của doanh nghiệp sẽ là xây dựng khu công nghiệp Long Thành trở thành khu công nghiệp sinh thái", ông Surakij Kiatthanakorn cam kết.

Với những nỗ lực và định hướng mới, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp và kinh tế xanh của Việt Nam. Đồng thời, tỉnh này cũng đang tạo ra một môi trường thu hút FDI bền vững, hướng tới một tương lai xanh và phát triển.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút FDI vào những ngành công nghiệp nào trong thời gian tới?,Đối với mục tiêu "Net Zero 2050", Đồng Nai đã đề ra những biện pháp cụ thể nào để hướng tới mục tiêu này?