Đồng Nai mong muốn tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa

Đồng Nai mong muốn tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa cho Bộ Giao thông vận tải, nhằm đảm bảo triển khai quy hoạch hiệu quả và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng Nai mong muốn tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa cho Bộ Giao thông vận tải, nhằm đảm bảo triển khai quy hoạch hiệu quả và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Sân bay quân sự Biên Hòa đã được đưa vào quy hoạch sân bay toàn quốc và được định hướng là sân bay lưỡng dụng.

Để đảm bảo triển khai quy hoạch một cách hiệu quả trong bối cảnh nguồn kinh phí hạn hẹp, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý với đề xuất của Đồng Nai, nhưng đưa ra một số điều kiện.

Theo đó, hồ sơ quy hoạch phải tuân thủ nguyên tắc về quản lý và khai thác sân bay theo quy định. Bên cạnh đó, không có bất kỳ ràng buộc nào về hình thức đầu tư và Bộ Giao thông vận tải không phải bồi hoàn kinh phí lập quy hoạch.

UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ lập quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa theo đúng quy định và bàn giao đầy đủ cho cơ quan liên quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

Việc đưa sân bay Biên Hòa vào hoạt động lưỡng dụng sớm sẽ tạo điều kiện rất lớn cho việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không và sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay quân sự Biên Hòa sẽ được đầu tư và cải tạo để hoạt động thêm hàng không dân dụng.

Khi khai thác lưỡng dụng, sân bay Biên Hòa dự kiến có công suất đến năm 2030 là 5 triệu hành khách/năm và đạt 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

UBND tỉnh Đồng Nai hi vọng sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa trong thời gian sớm nhất, phù hợp với lộ trình khai thác dân dụng giai đoạn 2023-2025.

Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Việc tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa cho Bộ Giao thông vận tải sẽ đảm bảo rằng quy hoạch được triển khai một cách hiệu quả và sân bay Biên Hòa có thể phục vụ cả quân sự và dân dụng.

Đồng thời, việc phát triển sân bay này cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho Đồng Nai trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý tài trợ cho hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa trong thời kỳ nào?,Sân bay Biên Hòa dự kiến có công suất bao nhiêu hành khách vào năm 2030 và 2050?