Đồng Nai tăng cường trách nhiệm lãnh đạo để đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công

Gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với trách nhiệm lãnh đạo
Tỉnh Đồng Nai cam kết đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 60% vào quý III năm nay bằng cách tăng cường trách nhiệm lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền.

Đồng Nai tăng cường trách nhiệm lãnh đạo để đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức một hội nghị vào ngày 2/1 để triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Mục tiêu được đề ra là giải ngân vốn đầu tư công đạt 60% vào quý III năm nay và gắn kết kết quả thực hiện với trách nhiệm lãnh đạo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức, cho biết rằng tỉnh đã đạt và vượt qua 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong số 31 chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn 8 chỉ tiêu không đạt, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP, kim ngạch xuất khẩu và tổng thu ngân sách.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chưa đạt tỷ lệ đã được giao là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong số những nguyên nhân khách quan, có thể kể đến việc cùng lúc triển khai nhiều dự án quan trọng trên địa bàn như dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường Vành đai 3 TPHCM và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gây ảnh hưởng đến nguồn vật liệu cung ứng và nhân sự. Trong khi đó, nguyên nhân chủ quan liên quan đến việc lãnh đạo một số sở ngành và địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công, cũng như chuẩn bị khu tái định cư và năng lực của nhà đầu tư và nhà thầu.

Ông Võ Tấn Đức đã yêu cầu các cấp chính quyền và địa phương tăng cường trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công. Ông nhấn mạnh rằng vào quý III năm nay, tỉnh phải đạt tỷ lệ giải ngân 60%. Để đạt được mục tiêu này, cần gắn kết trách nhiệm của địa phương và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng Nai đã cam kết tăng cường trách nhiệm lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền để đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công vào quý III năm nay. Việc này sẽ đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Đồng Nai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Hội nghị nào đã được tổ chức để triển khai nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm tại tỉnh Đồng Nai?,Đồng Nai đã đạt và vượt bao nhiêu chỉ tiêu trong số 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2023?