Đồng Nai thu hút mạnh nguồn vốn FDI và trong nước

Đồng Nai thu hút mạnh nguồn vốn FDI và trong nước

Đồng Nai đã thu hút hơn 1059 triệu USD từ đầu tư nước ngoài và hơn 12.490 tỷ đồng từ đầu tư trong nước trong 11 tháng qua. Tuy nhiên, quy mô các dự án vẫn còn nhỏ và chủ yếu tập trung ở khu công nghiệp.

Đồng Nai thu hút mạnh nguồn vốn FDI và trong nước

Trong thời gian qua, Đồng Nai đã ghi nhận một tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư từ cả nước và nước ngoài. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tính đến tháng 11, tỉnh này đã thu hút hơn 1059 triệu USD từ nguồn đầu tư nước ngoài, đạt 97% so với cùng kỳ và đạt 96,3% kế hoạch năm. Đồng thời, đầu tư trong nước cũng tăng mạnh với hơn 12.490 tỷ đồng, gấp hơn 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng Nai đã cấp mới 65 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 317,8 triệu USD và tăng vốn cho 85 dự án khác với tổng vốn bổ sung 741,67 triệu USD. Trong số này, có 20 dự án đầu tư trong nước mới, trong đó có 13 dự án tại khu công nghiệp và 7 dự án ngoài khu công nghiệp. Ngoài ra, còn có 12 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung gần 6.138 tỷ đồng và 1 dự án giảm vốn 20 tỷ đồng. Hiện có tổng cộng 1.092 dự án đang có hiệu lực với số vốn hơn 318.123 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp cũng ghi nhận sự phát triển tích cực với việc cấp mới 63 dự án với tổng vốn trên 317,65 triệu USD. Ngoài ra, còn có 2 dự án mới thuộc lĩnh vực giáo dục nằm ngoài khu công nghiệp.

Tuy nhiên, mặc dù có những tín hiệu khởi sắc về thu hút đầu tư, quy mô các dự án vẫn còn nhỏ và chủ yếu tập trung vào việc thuê nhà xưởng để hoạt động. Trung bình, mỗi dự án FDI đầu tư khoảng 6 triệu USD/ha và cần sử dụng khoảng 111 lao động/ha. Đa số các dự án tập trung vào ngành Công nghiệp hỗ trợ và rất ít dự án có tính chất công nghệ cao.

Tổng kết, Đồng Nai đang thu hút mạnh nguồn vốn FDI và trong nước, tuy nhiên, cần có những nỗ lực để tăng quy mô và chất lượng các dự án đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân Đồng Nai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đồng Nai đã thu hút được bao nhiêu triệu USD từ nguồn đầu tư nước ngoài trong 11 tháng qua?,Tình hình đầu tư trong nước tại Đồng Nai so với cùng kỳ năm 2022 như thế nào?