"Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ nước cao nhất trong 1.000 năm"

Nghiên cứu mới nhất cho thấy Đông Nam Á có thể đối mặt với nguy cơ nước cao nhất trong 1.000 năm do biến đổi khí hậu và tác động từ cao nguyên Tây Tạng. Các nhà khoa học cảnh báo về rủi ro chưa từng có và cần tăng cường hợp tác để bảo tồn tài nguyên nước.

Đông Nam Á, vùng đất của hàng triệu người, đang đối mặt với một nguy cơ nước cao chưa từng có trong 1.000 năm qua, theo một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học quốc tế. Nghiên cứu này đã phát hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa biến đổi khí hậu và nguồn cung cấp nước từ cao nguyên Tây Tạng, nơi được mệnh danh là "Tháp nước châu Á".

Theo các nhà nghiên cứu, sự tan chảy nhanh chóng của sông băng trên cao nguyên Tây Tạng do biến đổi khí hậu đang gây ra tác động lớn đến khu vực đông dân cư ở Đông Nam Á. Nhóm nghiên cứu đã tái tạo dữ liệu dòng chảy sông trong 1.000 năm và phát hiện ra mối tương quan chặt chẽ giữa dòng nước và thảm thực vật mùa khô của vùng Đông Nam Á lục địa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của "Tháp nước châu Á" đối với hệ sinh thái và xã hội ở Đông Nam Á.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng tốc độ biến đổi dòng chảy trong tương lai có thể đạt hoặc vượt quá phạm vi lịch sử, gây ra những rủi ro chưa từng có cho Đông Nam Á. Các sự kiện lịch sử đã chứng minh rằng sự thay đổi về dòng chảy có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa của khu vực.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết rằng các quốc gia ở Đông Nam Á cần tăng cường hợp tác để bảo tồn tài nguyên nước và duy trì sự cân bằng môi trường. Họ khuyến nghị việc cải thiện chiến lược bảo tồn nước và tăng cường quản lý tài nguyên nước.

Các con sông Mê Kông, Salween và Yarlung Tsangpo là những con sông quan trọng ở Đông Nam Á, và sự tái tạo dòng chảy của chúng là vô cùng quan trọng. Nhóm nghiên cứu đã tái tạo lại dòng chảy của các con sông này từ năm 1000 cho đến năm 2018. Kết quả cho thấy rằng tốc độ dòng chảy có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế và văn hóa của khu vực.

Trong quá khứ, các thay đổi về dòng chảy đã gắn liền với sự trỗi dậy và suy tàn của các nền văn minh cổ ở Đông Nam Á. Ví dụ, sự trỗi dậy của triều đại Bagan và đế chế Khmer có mối liên hệ chặt chẽ với tốc độ dòng chảy tăng mạnh. Tuy nhiên, sự giảm dần của dòng chảy cũng đã gây ra những khó khăn và thách thức lớn đối với khu vực.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng với sự gia tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu, sản lượng nước có thể tăng lên và gây ra nhiều thiên tai hơn liên quan đến lũ lụt do tuyết tan. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc gia tăng lượng nước có thể không đáp ứng được sự tăng trưởng nhanh chóng về dân số ở Đông Nam Á, dẫn đến vấn đề khan hiếm nước.

Trong bối cảnh này, các nhà khoa học kết luận rằng cần có sự hợp tác quốc tế để quản lý và phân bổ tài nguyên nước một cách bền vững. Điều này là cần thiết để bảo vệ và duy trì tài nguyên nước quan trọng cho sự phát triển của Đông Nam Á trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Cao nguyên Tây Tạng được gọi là "Tháp nước châu Á"?,Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến nguồn cung cấp nước và thảm thực vật của Đông Nam Á?