Đông Nam bộ đòi phân cấp, phân quyền mạnh hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế

Các địa phương Đông Nam bộ đang đề xuất cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng để giải quyết khó khăn về quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Các địa phương Đông Nam bộ đã thống nhất kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành về việc cần có cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Các địa phương trong vùng Đông Nam bộ đều đang gặp khó khăn với các dự án hạ tầng kết nối do quy định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Điều này đòi hỏi phải xin ý kiến từ các bộ, ngành và Chính phủ, gây chậm trễ trong việc triển khai các dự án.

Vì vậy, các địa phương trong vùng Đông Nam bộ đang đề xuất cần có cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng như Nghị quyết 98/2023 của TP.HCM. Điều này sẽ giúp các địa phương chịu trách nhiệm và có quyền tự quyết đối với việc phân cấp.

Cần tập trung nghiên cứu cơ chế đặc thù

Theo ông Ngọc, cần tập trung nghiên cứu các quy định hiện hành để phân định thẩm quyền giữa Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Nếu địa phương có đủ nguồn lực và đảm đương được nhiệm vụ, thì vùng sẽ được tự quyết và tự chịu trách nhiệm.

Ông cũng đề xuất cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc điều chỉnh quy hoạch, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng cho địa phương có toàn quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng quan điểm với ông Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết rằng Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì phiên họp thứ hai với Hội đồng vùng trong thời gian tới.

Ông đề xuất TP.HCM, với kinh nghiệm về cơ chế đặc thù, cần thống nhất các nội dung kiến nghị và báo cáo Thủ tướng để giải quyết khó khăn cho vùng.

Cần thống nhất và triển khai sớm

Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, để thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối, các vấn đề đang gặp khó khăn của các địa phương cần được thống nhất để triển khai sớm.

Cơ chế đặc thù cho vùng Đông Nam bộ có thể có 2 phương án. Đó là cho phép các địa phương áp dụng cơ chế chính sách tại Nghị quyết 98/2023 của TP.HCM hoặc cho phép các địa phương tự chọn các vấn đề như nhà đầu tư chiến lược, phát triển khoa học - công nghệ, Quỹ hạ tầng vùng và phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Các vấn đề trên có thể được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các địa phương tổng hợp để chuẩn bị báo cáo Chính phủ trong quý IV/2023.

Ông Mãi cũng đề nghị các địa phương trong vùng tổ chức tổng hợp hàng quý để phản ánh và có ý kiến chung đối với những khó khăn và vướng mắc thường xuyên phát sinh.

[question] Các địa phương vùng Đông Nam Bộ mong muốn có cơ chế đặc thù như Nghị quyết nào của TP.HCM?,Cơ chế đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ có thể áp dụng theo những phương án nào?