"Đông Nam Bộ - Vùng đầu tàu phát triển kinh tế của Việt Nam"

Đông Nam Bộ là vùng đầu tàu kinh tế của cả nước, với tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn vào kinh tế, xuất khẩu và thu ngân sách. Vùng cũng là trung tâm dịch vụ lớn nhất về tài chính, ngân hàng, thương mại và logistics.

Vùng Đông Nam Bộ, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh, được coi là vùng đầu tàu kinh tế của cả nước.

Với diện tích 23.551,5 km2, vùng này chiếm 7,1% diện tích tổng thể của Việt Nam. Dân số của vùng Đông Nam Bộ năm 2020 là 18.342,9 nghìn người, chiếm 18,8% dân số toàn quốc. Với GRDP bình quân đầu người đạt 140,5 triệu đồng, vùng Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước về chỉ số này, gấp 1,7 lần so với trung bình quốc gia.

Với diện tích nhỏ hẹp, vùng Đông Nam Bộ đã đóng góp một phần lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và thu ngân sách của cả nước.

Theo số liệu tính đến tháng 8/2023, vùng Đông Nam Bộ đóng góp khoảng 31% vào GDP cả nước, 35% vào tổng giá trị xuất khẩu và 38% vào thu ngân sách.

Vùng Đông Nam Bộ cũng nổi tiếng với tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, đạt 67,3% vào năm 2020.

Trong đó, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ đô thị hóa trên 80%. Vùng Đông Nam Bộ cũng sở hữu hệ thống khu công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, với 114 khu công nghiệp đã thành lập tính đến năm 2020, chiếm 30,6% tổng số khu công nghiệp cả nước.

Vùng Đông Nam Bộ cũng có hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, đường sắt và đường cao tốc thuận lợi, tạo điều kiện phát triển cho các ngành công nghiệp, công nghệ thông tin, viễn thông, logistics và thương mại dịch vụ.

Ngoài ra, vùng cũng thu hút đầu tư lớn vào giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và công nghiệp giải trí.

Tuy nhiên, vùng Đông Nam Bộ cũng đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế và xã hội.

Vùng đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gặp phải tình trạng úng lụt, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh do triều cường. Rủi ro xâm nhập mặn tăng cao, hạn hán khắc nghiệt và thay đổi nguồn nước cũng là những thách thức đối với vùng này. Ngoài ra, vùng cũng có ít tài nguyên khoáng sản có khả năng khai thác cho sản xuất công nghiệp.

Chất lượng lao động của vùng Đông Nam Bộ còn thấp hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng, với tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ đạt 29,5% vào năm 2020 và giảm xuống còn 28,2% vào năm 2022.

Tỷ lệ thất nghiệp của vùng cũng cao hơn so với trung bình cả nước, đạt 3,23% vào năm 2020 và giảm xuống còn 2,88% vào năm 2022.

Vùng Đông Nam Bộ cũng đón nhận một lượng lao động di cư lớn, nhưng tỷ lệ lao động di cư có trình độ cao không nhiều.

Tỷ lệ nhập cư thuần của vùng trong giai đoạn 2011-2022 là 11,2%, trong đó Bình Dương đạt 38,4‰, TP. Hồ Chí Minh đạt 9,5‰ và Đồng Nai đạt 8,7‰, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ nhập cư thuần cao nhất cả nước.

Về mặt môi trường, vùng Đông Nam Bộ có diện tích đất chưa sử dụng rất ít so với các vùng khác, chỉ khoảng 2.270 ha so với 23 nghìn ha của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và 43 nghìn ha của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tỷ lệ che phủ rừng của vùng cũng thấp hơn nhiều so với trung bình cả nước, chỉ đạt 19,4% vào năm 2021, cao hơn một chút so với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã đặt mục tiêu phát triển vùng thành một trung tâm kinh tế, xã hội và dịch vụ hàng đầu cả nước.

Vùng Đông Nam Bộ sẽ phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp xanh. Mục tiêu là đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 8-9% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người từ 14.500 - 15.800 USD/năm vào năm 2030. Vùng cũng sẽ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và tài chính quốc tế.

Để đạt được mục tiêu này, vùng Đông Nam Bộ sẽ tập trung vào xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao.

Vùng cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và môi trường. Đồng th

Nguồn: Báo CafeF

[question] Vùng Đông Nam Bộ có đóng góp như thế nào vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, và thu ngân sách của cả nước?,Vùng Đông Nam Bộ gặp những khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội?