Đồng Yen tiếp tục suy yếu, đạt mức thấp mới

Đồng Yen tiếp tục mất giá
Đồng Yen tiếp tục mất giá so với các đồng tiền khác, đạt mức thấp nhất trong ba tháng và chạm đáy trong 9 năm so với đồng AUD và NZD.

Đồng Yen tiếp tục mất giá so với các đồng tiền khác trong tuần này

Đồng Yen tiếp tục mất giá so với các đồng tiền khác trong tuần này, khiến nó đạt mức thấp nhất trong ba tháng so với đồng Euro và đạt đáy trong 9 năm so với đồng AUD và NZD. Đồng Yen cũng đang có hiệu suất kém nhất trong số các đồng tiền của các nước Nhóm G10.

Suy yếu của đồng Yen đã được thể hiện qua việc giảm 0,6% so với đồng Euro

Đồng Yen đã được thể hiện qua việc giảm 0,6% so với đồng Euro, đạt mức thấp nhất trong ba tháng là 163,45 Yen đổi 1 Euro. Đồng Yen cũng giảm cùng mức so với đồng Bảng Anh và chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2015 là 190,83 Yen đổi 1 bảng. Đồng Yen đã rơi xuống mức thấp nhất trong 9 năm so với đồng AUD và NZD.

Từ đầu năm tới nay, đồng Yen đã giảm 6,4% so với đồng USD

Từ đầu năm tới nay, đồng Yen đã giảm 6,4% so với đồng USD, khiến nó trở thành đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong nhóm các đồng tiền của các nước Nhóm G10. Trong khi đó, đồng USD chỉ tăng 0,1% so với đồng Yen và được giao dịch ở mức 150,41 Yen/USD trong tuần này.

Sự suy yếu của đồng Yen có thể được giải thích bởi nguy cơ trượt giá của nó

Sự suy yếu của đồng Yen có thể được giải thích bởi nguy cơ trượt giá của nó, khiến Chính phủ Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường. Các quan chức Nhật Bản đã nhắc nhở giới giao dịch rằng họ sẵn sàng đưa ra hành động nếu cần thiết. Tuy nhiên, biến động của đồng Yen so với đồng USD vẫn còn khiêm tốn, chỉ tăng 0,1% trong tuần này.

Trong khi đồng Yen tiếp tục mất giá, đồng USD vẫn đang có hiệu suất tốt nhất trong nhóm các đồng tiền của các nước Nhóm G10

Trong khi đồng Yen tiếp tục mất giá, đồng USD vẫn đang có hiệu suất tốt nhất trong nhóm các đồng tiền của các nước Nhóm G10. Sự khác biệt này cho thấy sự mạnh mẽ của đồng USD và sự yếu đuối của đồng Yen.

Tổng kết lại, đồng Yen tiếp tục suy yếu và đạt mức thấp mới so với các đồng tiền khác

Tổng kết lại, đồng Yen tiếp tục suy yếu và đạt mức thấp mới so với các đồng tiền khác. Sự mất giá của đồng Yen có thể được giải thích bởi nguy cơ trượt giá và sự can thiệp của Chính phủ Nhật Bản. Trong khi đó, đồng USD vẫn đang duy trì hiệu suất tốt nhất trong nhóm các đồng tiền của các nước Nhóm G10.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đồng Yen đã giảm bao nhiêu so với đồng USD từ đầu năm tới nay?,Tại sao sự biến động của đồng Yen so với đồng USD có thể bị ảnh hưởng bởi can thiệp của Chính phủ Nhật Bản?