Đợt tăng lương lớn nhất trong 31 năm tại Nhật Bản: Những hy vọng và thách thức

Các công ty lớn của Nhật Bản sẵn sàng cho đợt tăng lương lớn nhất trong 31 năm qua, tạo ra hy vọng về tăng trưởng kinh tế và đối mặt với thách thức về thiếu lao động và lạm phát.

Đợt tăng lương lớn nhất trong 31 năm tại Nhật Bản: Những hy vọng và thách thức

Liên đoàn Lao động Nhật Bản đã thông báo rằng hầu hết các liên đoàn trực thuộc đã yêu cầu tăng lương theo mục tiêu đề ra và các doanh nghiệp thành viên cũng sẵn sàng thực hiện tăng lương trong cuộc đàm phán vào mùa xuân này. Kế hoạch tăng lương này nhận được sự quan tâm lớn, vì đây là một trong những cơ sở để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định việc chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới.

Tỷ lệ yêu cầu tăng lương của các công đoàn trực thuộc đã đạt đến con số 92,6% trong số 3.726 công đoàn. Tỷ lệ tăng lương trung bình mà các liên đoàn yêu cầu là 5,85%, bao gồm cả tăng lương cơ bản. Đây là mức yêu cầu tăng lương cao nhất kể từ năm 1993.

Cuộc đàm phán tăng lương của các doanh nghiệp sẽ kết thúc vào ngày 13/3 và kết quả sẽ được Tổng liên đoàn lao động Nhật Bản Rengo thông báo vào ngày 15/3. Sự quan tâm của thị trường đang tập trung vào việc liệu xu hướng tăng lương có lan rộng sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không.

Kết quả của cuộc đàm phán tăng lương này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá liệu Nhật Bản có thể tạo ra chu kỳ lạm phát - tăng lương hay không. Đồng thời, đây cũng là một trong những cơ sở để quyết định chấm dứt chính sách nới lỏng của Ngân hàng trung ương nước này.

Trong cuộc đàm phán tăng lương vào năm 2023

Tổng liên đoàn lao động Nhật Bản yêu cầu tăng lương là 4,49% và cuối cùng đạt được mức tăng lương là 3,58%, mức cao nhất kể từ năm 1993.

Sự khả quan về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong các thống kê gần đây là một tín hiệu tích cực cho quá trình đàm phán tăng lương. Bên cạnh đó, yêu cầu tăng lương lớn cũng phần nào do tình trạng thiếu lao động trầm trọng, đặc biệt là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại, mức lương thực tế của Nhật Bản vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Các nhà kinh tế đánh giá rằng lương thực tế cần tăng 2% để Nhật Bản thực sự thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài.

Tăng lương lớn nhất trong 31 năm tại Nhật Bản tạo ra hy vọng về tăng trưởng kinh tế và đồng thời đối mặt với thách thức về thiếu lao động và lạm phát. Các doanh nghiệp lớn đã sẵn sàng tăng lương và tất cả chờ đợi xem liệu xu hướng tăng lương này có lan rộng sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không. Hy vọng rằng đợt tăng lương này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống của người lao động tại Nhật Bản.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Liên đoàn Lao động Nhật Bản yêu cầu tăng lương?,Khi nào sẽ có thông báo về kết quả đàm phán tăng lương?