Dự án điện mặt trời nghìn tỷ gây tranh cãi vì chồng lấn đất rừng

Dự án điện mặt trời nghìn tỷ gây tranh cãi vì chồng lấn đất rừng

Dự án điện mặt trời nghìn tỷ gây tranh cãi vì chồng lấn đất rừng

Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn ở Khánh Hòa đã được đưa vào hoạt động mặc dù chồng lấn đất rừng. Các cơ quan chức năng đang xem xét việc xử lý vi phạm và tìm giải pháp thay thế cho việc trồng rừng.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn ở tỉnh Khánh Hòa với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã được Sở Công Thương tỉnh nghiệm thu và đi vào hoạt động, mặc dù chồng lấn khoảng 8,64 ha đất rừng sản xuất.

Việc này đã gây ra tranh cãi và đang được các cơ quan chức năng xem xét để xử lý vi phạm và tìm giải pháp thay thế cho việc trồng rừng.

Xử lý vi phạm và tìm giải pháp thay thế

Ngày 21/9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh xử lý một phần diện tích quy hoạch rừng sản xuất thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn. UBND tỉnh giao cho Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra sự phù hợp của dự án với quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước cuối năm 2022, dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn đã chồng lấn 8,64 ha đất rừng theo quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, vào ngày 16/6/2023, Sở Công thương Khánh Hòa thông báo kết quả nghiệm thu công trình và cho phép dự án đi vào hoạt động mặc dù vi phạm đã được khắc phục. Vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu làm rõ việc xử lý vi phạm đất rừng thuộc dự án.

Vấn đề trồng rừng thay thế

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Khánh Hòa, tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018, dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn chủ yếu là đất trồng mía, bạch đàn và một số ít cây ngắn ngày cùng đất hoang chưa sử dụng. Tuy nhiên, sau khi so sánh với bảng kê toạ độ các mốc ranh giới dự án, diện tích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng đã được xác định.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Khánh Hòa, kết quả kiểm tra thực địa của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho thấy không có rừng trong khu vực dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn. Do đó, Sở NN&PTNT Khánh Hòa không đủ cơ sở để đề xuất trồng rừng thay thế hoặc nộp chi phí trồng rừng thay thế.

Tuy nhiên, việc chồng lấn đất rừng đã gây ra tranh cãi và vi phạm quy hoạch sử dụng đất. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa đã không tuân thủ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Các dự án đã chồng lấn quy hoạch rừng sản xuất và vượt diện tích quy định. Việc này đã được thực hiện mặc dù chưa có sự cho phép và cấp phép từ Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ và tài liệu liên quan đến các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. Việc này nhằm điều tra việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án này có phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và quy hoạch tỉnh Khánh Hòa hay không.

Trong tương lai, cần có giải pháp thay thế cho việc trồng rừng và xử lý vi phạm đất rừng trong các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa. Điều này giúp bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành năng lượng tái tạo.

[question] Dự án Nhà máy ĐMT Trung Sơn đã chồng lấn bao nhiêu diện tích đất rừng?,Cơ quan nào đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ và tài liệu liên quan đến các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh?
1 Lượt thích