Dự án kết nối giao thông Tây Nguyên gặp khó khăn về mặt bằng và vật liệu

Dự án kết nối giao thông Tây Nguyên gặp khó khăn về mặt bằng và vật liệu

Dự án kết nối giao thông Tây Nguyên gặp khó khăn về mặt bằng và vật liệu

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu giải quyết các vấn đề về mặt bằng và vật liệu đất đắp để đẩy nhanh tiến độ dự án kết nối giao thông Tây Nguyên. Việc giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, nhưng vẫn còn vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật và sự thiếu hụt vật liệu đắp.

Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đang gặp khó khăn về mặt bằng và vật liệu đất đắp, theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu UBND các tỉnh Bình Định và Gia Lai giải quyết các vấn đề này.

Theo Bộ Giao thông vận tải, việc giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành, với 143,2 km đã được bàn giao, đạt 99% tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số vị trí vướng mắc cục bộ ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong tỉnh Bình Định, hai vị trí hạ tầng kỹ thuật (trụ điện) tại đoạn Km 50+00 ÷ Km 54+00 và Km 64+800 (đèo An Khê) chưa được di dời, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công cầu Ba La, Bàu Sen. Ngoài ra, còn vướng 4 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường tại đoạn Km 52+00 - Km 53+00, gây ảnh hưởng đến công tác thi công đường gom khu vực cầu Ba La.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, còn hai vị trí chưa bàn giao mặt bằng do vướng 2 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ. Ngoài ra, còn một đoạn đường và một vị trí đường điện chưa được di dời. Ngoài ra, dự án cũng đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp để triển khai thi công. Gói thầu XL02 thiếu khoảng 40.000 m3 đất đắp nền và gói thầu XL04A thiếu khoảng 30.000 m3 đất đắp nền. Bộ Giao thông vận tải đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng việc gia hạn thời gian và cấp phép khai thác mỏ vật liệu đất đắp vẫn chưa được tháo gỡ.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh Bình Định và Gia Lai tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 2 để giải quyết các vấn đề về mặt bằng và vật liệu đất đắp. Bộ cũng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện và hướng dẫn để đẩy nhanh tiến độ và giải quyết thủ tục liên quan đến gia hạn thời gian và cấp phép khai thác mỏ vật liệu đất đắp.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2, hiện nay đã hoàn thành 74% giá trị hợp đồng và gói thầu XL4A đang có tiến độ thi công chậm nhất. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu vật liệu đắp tại gói thầu XL02 và XL04A. Chủ đầu tư đã đề xuất sử dụng vật liệu từ các dự án khác nhưng chưa được cấp cơ sở thống nhất.

Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên là dự án nâng cấp khoảng 127 km Quốc lộ 19 và xây dựng mới khoảng 27-35 km tuyến tránh. Tổng vốn đầu tư dự án là gần 156 triệu USD, trong đó có vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Việc giải quyết các vấn đề về mặt bằng và vật liệu đất đắp là cần thiết để đảm bảo tiến độ và hoàn thành dự án trong thời gian dự kiến.

[question] Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đang gặp khó khăn về điều gì?,Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị gì để giải quyết tình hình của dự án?