Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Đề xuất tái cấu trúc để vận hành hiệu quả hơn

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Đề xuất tái cấu trúc để vận hành hiệu quả hơn

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam với 3/4 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đang gặp khó khăn trong quá trình vận hành thương mại. Dự án này là một dự án liên doanh do 4 doanh nghiệp góp vốn, bao gồm Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Công ty Dầu khí quốc tế Kuwait KPI (Kuwait), Công ty Idemitsu Kosan và Công ty Hóa chất Mitsui (Nhật Bản). Với tổng mức vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD, Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những dự án đầu tư vốn nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam và hình thành trung tâm Lọc hóa dầu lớn của đất nước.

Khó khăn trong vận hành thương mại

Tuy nhiên, dù được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, hạ tầng và bao tiêu sản phẩm, dự án vẫn đang gặp khó khăn và PVN phải chịu lỗ khi nhà máy vận hành thương mại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chi phí vốn vay cao, với tổng số vốn giải ngân cho dự án là 8,78 tỷ USD, trong đó vốn góp của các nhà đầu tư là 4,237 tỷ USD và vốn vay từ ngân hàng là 4,543 tỷ USD.

Biện pháp tái cấu trúc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất một số biện pháp tái cấu trúc để cải thiện tình hình và tăng cường hiệu quả hoạt động của dự án.

Công tác tái cấu trúc quản trị và nhân sự

Công ty và các bên góp vốn sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để thực hiện công tác tái cấu trúc quản trị và nhân sự. Điều này bao gồm việc thêm người Việt Nam tham gia ban lãnh đạo Công ty, đẩy mạnh phân cấp và phân quyền trong hoạt động để giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra, xây dựng quy trình vận hành hiệu quả và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tái cấu trúc về tài chính

Các bên liên quan sẽ tiến hành tái cấu trúc về tài chính. Điều này bao gồm giảm lãi suất vốn vay, xóa lãi và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Tái cấu trúc về sản xuất và kinh doanh

Các bên liên quan sẽ tiến hành tái cấu trúc về sản xuất và kinh doanh. Điều này bao gồm sử dụng điện lưới quốc gia với chi phí thấp hơn thay vì phát điện chạy dầu với chi phí cao, giảm giá nguyên liệu dầu thô và đa dạng hóa các nguồn dầu thô, vận hành tiết kiệm, hiệu quả và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường

Thủ tướng cũng yêu cầu công ty tiếp tục vận hành nhà máy đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường. Đồng thời, sản xuất và cung ứng đầy đủ nguồn xăng dầu theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Bộ Công Thương để phục vụ thị trường nội địa và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thanh Hóa và các bộ, cơ quan liên quan cũng được đề nghị tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để giúp đỡ dự án hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả, đồng thời bảo đảm nguồn cung xăng dầu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước.

Cam kết triển khai các giải pháp

Đối với những phân tích và định hướng của Thủ tướng, Tổng Giám đốc Công ty và Tổng Giám đốc PVN đã cam kết phối hợp với các bên liên quan để triển khai các giải pháp đã được đề xuất và cải thiện tình hình của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư từ nước nào?,Ai là người tham gia ban lãnh đạo của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn?