Dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội: Chậm tiến độ 12 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2027

Dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội: Chậm tiến độ 12 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2027

Dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội: Chậm tiến độ 12 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2027

Dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội đã chậm tiến độ 12 năm và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. UBND thành phố Hà Nội đã điều chỉnh tổng mức đầu tư và chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ của dự án này.

Dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội, một trong những dự án quan trọng của thành phố Hà Nội, đã chậm tiến độ 12 năm so với kế hoạch ban đầu. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027, theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Theo quyết định số 3785/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành và tổng mức đầu tư của dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án đã tăng lên 34.826,05 tỷ đồng, so với con số ban đầu là 18.408 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tổng mức đầu tư đã tăng lên 89,1%.

UBND thành phố Hà Nội đã chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ của dự án này. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết: "Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ngành thành phố chưa sát sao, quyết liệt đối với việc thực hiện dự án quan trọng; chậm trễ, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật trong việc bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công; Năng lực triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và sự phối hợp giữa Tư vấn, chủ đầu tư, các Sở ngành thành phố liên quan còn nhiều hạn chế, yếu kém; Năng lực của Tổng Công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp) là nhà thầu thực hiện gói thầu CP05 - Công trình kiến trúc depot hạn chế và chậm trễ thực hiện các yêu cầu của chủ đầu tư, UBND thành phố."

Ngoài ra, UBND thành phố cũng nêu ra một số nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm tiến độ của dự án. Ông Dương Đức Tuấn cho biết: "Vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa quy định hợp đồng quốc tế và pháp luật Việt Nam hiện hành; quy định về giao kế hoạch vốn ODA của Việt Nam và quy định của các Nhà tài trợ; cơ chế, chính sách và quy định về GPMB rất phức tạp; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19."

Dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội đã trải qua nhiều khó khăn và lỡ hẹn trong quá trình thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, dự án đã lỡ hẹn về "đích" tới 11 lần. Thành phố Hà Nội hy vọng rằng với quyết tâm và sự phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị liên quan, dự án sẽ được hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2027.

[question] Tại sao dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã bị chậm tiến độ 12 năm?,Tổng mức đầu tư của dự án đã tăng lên bao nhiêu so với quyết định ban đầu?