Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc: Một sứ mệnh lớn từ quá khứ đến hiện tại

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc: Một sứ mệnh lớn từ quá khứ đến hiện tại

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc: Một sứ mệnh lớn từ quá khứ đến hiện tại

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc đã trở thành một sứ mệnh lớn kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân và cung cấp nguồn nước quan trọng cho khu vực.

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc đã trở thành một sứ mệnh lớn kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân và cung cấp nguồn nước quan trọng cho khu vực. Với quy mô khổng lồ và vốn đầu tư khủng, dự án này đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong việc cung cấp nước cho các thành phố và nguồn nước sinh hoạt, sản xuất trong khu vực.

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc đã được khởi công từ năm 1952, chỉ ba năm sau khi nước Trung Quốc được thành lập. Sau 50 năm từ khi dự án được hình thành, công trình cuối cùng cũng đã hoàn thành và mang lại lợi ích trực tiếp cho 150 triệu người dân. Với quy mô và tầm quan trọng của dự án, nhiều người đã ví von rằng nó chẳng khác nào đang tạo ra thêm một con sông Hoàng Hà nữa.

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Theo báo China Daily, tính đến tháng 2/2023, dự án đã dẫn hơn 60 tỷ m3 nước từ miền Nam Trung Quốc lên miền Bắc Trung Quốc. Khối lượng này đã vượt quá khối lượng trung bình hàng năm của sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc. Gần 70% lượng nước từ dự án được sử dụng để cung cấp nước cho các nhà máy nước và các hồ chứa lớn, đồng thời cũng tăng cường nguồn nước cho các sông hồ và nguồn nước ngầm ở thủ đô Bắc Kinh.

"Dự án đã mang lại lợi ích trực tiếp cho 150 triệu người", ông/bà [Tên] - Công ty Quản lý Công trình Phân phối nước Nam-Bắc, cho biết. Điều này cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của dự án đối với cuộc sống hàng triệu người dân.

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc bao gồm nối bốn con sông chính của Trung Quốc - Dương Tử, Hoàng Hà, Hoài Hà và Hải Hà - với ba tuyến chính gồm Đông-Trung tâm-Tây. Trong ba tuyến này, tuyến trung tâm đóng vai trò quan trọng nhất, cung cấp nước cho thủ đô Bắc Kinh. Tuyến này bắt đầu cung cấp nước từ tháng 12/2014. Tuyến phía đông đã hoạt động từ tháng 11/2013, chuyển nước từ tỉnh Giang Tô đến Sơn Đông. Tuyến phía Tây đang trong giai đoạn quy hoạch và chưa được xây dựng.

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc đã tiêu tốn gần 62 tỷ USD, gần gấp đôi so với đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, với quy mô và tầm quan trọng của dự án, số tiền đầu tư này được coi là đáng đồng tiền bát gạo. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu cung cấp nước cho hàng triệu người dân, mà còn cải thiện môi trường nước và tăng cường chức năng cải thiện sinh thái tự nhiên trong khu vực.

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt nước ở phía Bắc Trung Quốc. Với địa hình từ Bắc cao xuống Nam thấp, khu vực phía Nam có nguồn nước dồi dào trong khi phía Bắc lại gặp tình trạng thiếu hụt nước. Đặc biệt, lưu vực sông Hoàng Hà - một trong những lưu vực quan trọng nhất ở phía Bắc Trung Quốc - chỉ chiếm 7,2% tổng nguồn nước của cả nước, trong khi đó chiếm 35% tổng sản lượng kinh tế. Dự án phân phối nước Nam-Bắc đã giúp cân bằng nguồn nước giữa hai vùng này và đảm bảo nguồn nước cho sự phát triển kinh tế và xã hội.

Dự án phân phối nước Nam-Bắc Trung Quốc đã trở thành một thành tựu đáng kinh ngạc và mang lại lợi ích to lớn cho hàng triệu người dân. Với quy mô và tầm quan trọng của dự án, nó đã thay đổi cách mà nguồn nước được cung cấp và sử dụng trong khu vực. Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu cung cấp nước mà còn cải thiện môi trường nước và tăng cường chức năng cải thiện sinh thái tự nhiên.

[question] Dự án phân phối nước Nam-Bắc của Trung Quốc đã vượt qua con sông nào về lượng nước?,Dự án này sẽ phục vụ lợi ích cho bao nhiêu người?