Dự án sân bay Long Thành và cao tốc Bắc - Nam sẽ được kiểm toán vào năm 2024

Dự án sân bay Long Thành và cao tốc Bắc - Nam sẽ được kiểm toán vào năm 2024

Dự án sân bay Long Thành và cao tốc Bắc - Nam dự kiến sẽ được kiểm toán vào năm 2024 theo kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được trình bày tại phiên họp thường vụ Quốc hội ngày 12-9, dự án sân bay Long Thành và cao tốc Bắc - Nam dự kiến sẽ được kiểm toán vào năm 2024.

Đây là những dự án trọng điểm được ưu tiên trong kế hoạch kiểm toán của KTNN.

Ông Doãn Anh Thơ, Phó tổng KTNN, cho biết dự kiến tổng số nhiệm vụ kiểm toán năm 2024 là 123 nhiệm vụ, không tăng so với kế hoạch kiểm toán đầu năm 2023.

KTNN đã định hướng lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn liên quan đến quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước, những vấn đề trọng yếu có thể phát sinh tiêu cực, tham nhũng và lãng phí.

Trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, KTNN dự kiến kiểm toán việc quản lý và sử dụng ngân sách của 10 bộ, cơ quan trung ương, đơn vị và báo cáo quyết toán của 34 bộ, cơ quan trung ương, cùng với việc kiểm toán tại 61 địa phương.

Ngoài ra, KTNN cũng sẽ tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu, vận tải hành khách công cộng, bảo tồn và phát triển các di tích, di sản.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, KTNN dự kiến thực hiện 21 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng quốc gia, được dư luận quan tâm và thuộc chương trình giám sát của Quốc hội.

Các dự án như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1, dự án đường vành đai, các dự án đường ven biển Việt Nam, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, các dự án xây dựng bệnh viện, đều nằm trong danh sách kiểm toán của KTNN.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN dự kiến thực hiện 13 cuộc kiểm toán, bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 7 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm toán, ông Doãn Anh Thơ, Phó tổng KTNN, nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, KTNN cũng đã cùng Thanh tra Chính phủ rà soát, kiểm tra kế hoạch kiểm toán năm nhằm tránh chồng chéo và trùng lắp.

Trong quá trình kiểm toán, KTNN cũng điều chỉnh giảm, không kiểm toán đối với những đơn vị đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo và giảm thiểu sự phiền hà cho các đơn vị được kiểm toán.

KTNN đã cung cấp 265 báo cáo kiểm toán và tài liệu cho các cơ quan có liên quan để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Các kết quả kiểm toán cũng được tổng hợp để cung cấp cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo yêu cầu.

[question] Có bao nhiêu nhiệm vụ kiểm toán dự kiến trong năm 2024?,Những lĩnh vực kiểm toán chính sẽ tập trung vào những vấn đề gì?