Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành đang chờ nguồn vốn

Chưa xác định được vốn Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành
Chưa có nguồn vốn xác định cho Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành, khiến việc phê duyệt chủ trương đầu tư vẫn chưa thể thực hiện. Các đơn vị liên quan đang tìm kiếm giải pháp để triển khai dự án cấp bách này.

Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành, giai đoạn 1

Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành, giai đoạn 1, đang đối mặt với khó khăn trong việc xác định nguồn vốn để triển khai. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, việc chưa có nguồn vốn đã khiến cho ngành chức năng chưa thể phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Ông Trần Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, cho biết rằng huyện Long Thành đã hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành, giai đoạn 1. Tổng kinh phí dự án này lên đến hơn 1.200 tỷ đồng. Khi hoạt động, dự án sẽ đảm bảo việc tiêu thoát nước cho 5 hồ điều hòa được xây dựng trong khu vực sân bay, nhằm ngăn ngập úng và đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rộng khoảng 4.000 ha.

Các công việc triển khai dự án

Các công việc triển khai dự án bao gồm nạo vét, gia cố kè và kiên cố hóa gần 20km suối Bưng Môn và suối Đá Vàng. Đồng thời, sẽ xây dựng các tuyến ống dẫn từ các hồ điều hòa trong sân bay Long Thành ra 2 tuyến suối này. Ngoài ra, còn có kế hoạch xây dựng 5 cầu và gần 17km đường giao thông nông thôn dọc hai bên các tuyến suối. Dự án này đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành và được đánh giá là cấp bách.

Tuy nhiên, cho đến nay, ngành chức năng Đồng Nai vẫn chưa xác định được nguồn vốn để triển khai dự án. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đồng Nai, cho biết rằng Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành, giai đoạn 1, đòi hỏi một nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, việc bố trí nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là rất khó. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã liên hệ với Bộ Kế hoạch - Đầu tư để tìm kiếm phương án vốn thực hiện dự án.

Việc chưa có nguồn vốn xác định cho Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành đã tạo ra khó khăn trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để triển khai dự án này, nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước hiệu quả và ngăn chặn tình trạng ngập úng trong khu vực sân bay Long Thành.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành sẽ phục vụ cho mục đích gì?,Hiện nay, nguồn vốn để triển khai dự án đã được xác định chưa?