Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn được phê duyệt đầu tư

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và tăng cường an toàn cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn vừa nhận được sự chấp thuận đầu tư từ UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 4552/QĐ-TTg được ban hành vào ngày 1/12/2023, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án này.

Nhà đầu tư được giao trách nhiệm thực hiện dự án là Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), có trụ sở chính tại số 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cho Khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, dự án cũng nhằm tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, dự án còn hướng đến giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho hệ thống điện.

Điều này đồng thời phù hợp với quy hoạch và đảm bảo hiệu quả trong đầu tư lưới điện của ngành điện.

Dự án sẽ xây dựng một trạm biến áp mới với công suất thiết kế là 750MVA, bao gồm 03 máy biến áp 220/110/22 kV với công suất mỗi máy là 250MVA.

Ngoài ra, dự án cũng bao gồm các hạng mục công trình phụ trợ khác.

Tổng vốn đầu tư cho dự án này là hơn 675 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án nằm tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất hoặc cho thuê đất.

Đồng thời, dự án cũng sẽ được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.

EVNNPT sẽ chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các thủ tục và hồ sơ liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, giao đất và cho thuê đất.

Đồng thời, EVNNPT cũng sẽ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội dung được chấp thuận trong quyết định này cũng như các quy định khác liên quan đến pháp luật.

Theo quy định, EVNNPT cũng sẽ báo cáo hàng quý và hàng năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, cũng như cơ quan thống kê trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chấp thuận EVNNPT là nhà đầu tư cho Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh thông qua Quyết định 4505/QĐ-UBND ban hành vào ngày 29/11/2023.

[question] Ai là nhà đầu tư cho Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn?,Mục tiêu chính của dự án là gì?