Dự báo: BMP có thể thay thế MWG trong chỉ số VNDiamond

SSI Research dự báo BMP có thể vào VNDiamond thay thế MWG
SSI Research dự báo cổ phiếu BMP có thể được thêm vào chỉ số VNDiamond thay thế cho MWG do không đáp ứng yêu cầu về hệ số P/E. Điều này có thể tạo ra tác động lớn đến danh mục chỉ số và các quỹ ETF liên quan.

Dự báo: BMP có thể thay thế MWG trong chỉ số VNDiamond

SSI Research đã công bố dự báo về thay đổi trong danh mục chỉ số VNDiamond trong kỳ cơ cấu chỉ số quý I/2024. Theo dự báo, cổ phiếu MWG có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số do không đáp ứng yêu cầu về hệ số P/E, trong khi đó, cổ phiếu BMP có thể được thêm vào danh mục.

Thay đổi trong danh mục chỉ số VNDiamond

Thay đổi trong danh mục chỉ số VNDiamond sẽ được thực hiện trong kỳ cơ cấu chỉ số quý I/2024. Các chỉ số chứng khoán như HOSE-Index, VNX-Index cùng với các chỉ số đầu tư như VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục. Các cột mốc thời gian cho quá trình cơ cấu bao gồm ngày chốt số liệu vào ngày 29/3/2024 và ngày công bố vào ngày 15/4/2024. Quá trình cơ cấu danh mục sẽ hoàn thành vào ngày 3/5/2024 và chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5/2024.

Trong quá trình cơ cấu danh mục, chỉ số VNDiamond sẽ tiến hành rà soát và thay đổi danh mục thành phần, trong khi các chỉ số khác như VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Theo dự báo của SSI Research, cổ phiếu MWG có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số VNDiamond do không đáp ứng yêu cầu về hệ số P/E. Trong khi đó, cổ phiếu BMP có thể được thêm vào danh mục chỉ số. Việc này có thể tạo ra tác động lớn đến danh mục chỉ số và các quỹ ETF liên quan.

Danh mục chỉ số mới

Dự kiến, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm tổng cộng 18 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính. Tỷ trọng tối đa cho nhóm ngành này sẽ là 40%.

Quỹ ETF liên quan

Hiện có 3 quỹ ETF trên thị trường sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu, bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND. Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ này vào ngày 10/3/2024 ước tính khoảng 17.615 tỷ đồng.

Trong số đó, quỹ VFMVN Diamond có tổng giá trị tài sản khoảng 17.187 tỷ đồng vào ngày 10/3/2024. Tổng giá trị tài sản của quỹ đã giảm 0,43% so với đầu năm, trong đó có giá trị vốn rút ròng là 2.280 tỷ đồng và NAV tăng 13,4% so với đầu năm.

Theo dự báo của SSI Research, quỹ VFMVN Diamond ETF sẽ bán toàn bộ khoản đầu tư lớn thứ 2 trong danh mục, đó là cổ phiếu MWG với số lượng hơn 55 triệu cổ phiếu. Đồng thời, quỹ có thể mua vào khoảng 500 nghìn đơn vị cổ phiếu BMP. Các mã như VRE, HDB, REE, ACB, GMD, PNJ cũng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc bán ra MWG.

Tình hình thị trường

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BMP đã tăng hơn 8% từ đầu năm 2024 sau khi tăng gần 100% trong năm 2023. Các mã như GMD, ACB, HDB, PNJ cũng đã tăng hơn 10% từ đầu năm.

Dự báo của SSI Research về việc thay thế MWG bằng BMP trong chỉ số VNDiamond đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ. Việc này có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong danh mục chỉ số và tác động đến giá trị của các quỹ ETF liên quan.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cổ phiếu nào có thể thay thế MWG trong rổ chỉ số VNDiamond?,Có bao nhiêu cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa là 40% trong danh mục chỉ số mới?