"Dự báo doanh nghiệp dầu khí nào sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2024?"

Doanh nghiệp dầu khí nào được dự báo có thể tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2024?
Dự báo về tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp dầu khí trong năm 2024 và những thách thức mà ngành này sẽ đối mặt.

Tình hình ngành dầu khí trong nước trong năm 2023

Sản lượng dầu thô khai thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong 11 tháng đạt 9,56 triệu tấn, tiếp tục giảm, đặc biệt là sản lượng khai thác trong nước. Sản lượng khí cả năm giảm 4,7% so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch cả năm.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của ngành dầu khí trong 9 tháng đầu năm 2023 giảm 12% và 20,5% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu của các doanh nghiệp hạ nguồn giảm mạnh do giá dầu giảm ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm. Trong khi đó, một số doanh nghiệp như PLX, PVS, PVC tăng trưởng khả quan, đặc biệt là PVD chuyển từ lỗ sang lãi.

Dự báo về tình hình tăng trưởng của ngành dầu khí

Theo dự báo của Chứng khoán VPBank (VPBankS), doanh thu và lợi nhuận của ngành dầu khí cả năm 2023 sẽ giảm 12% và 24% so với năm 2022. Trong năm 2024, doanh thu và lợi nhuận của ngành dầu khí được dự báo sẽ đạt 101% và 98% so với năm 2023. Sự phân hoá rõ rệt thể hiện qua dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của từng doanh nghiệp.

Theo VPBankS, PVDrilling (PVD) sẽ là doanh nghiệp dầu khí tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2024 với doanh thu dự kiến đạt 7.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 960 tỷ đồng, tăng lần lượt 24,4% và 52,3% so với năm 2023.

Năm 2024 được đánh giá thuận lợi với PVD khi nhu cầu giàn khoan dầu vẫn ở mức cao trong giai đoạn 2024-2026. Mặt khác, giá dầu dự kiến sẽ tăng lên trong nửa cuối năm 2024 khi kinh tế hồi phục và lãi suất giảm. Điều này sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dầu khí trong nước, đặc biệt là việc triển khai các dự án đầu tư thượng nguồn.

Tuy nhiên, Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) có thể gặp khó khăn trong năm 2024 với sự giảm mạnh doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu dự kiến của BSR trong năm 2024 sẽ giảm 16,7% và lợi nhuận trước thuế có thể giảm 14,5% so với năm 2023. Thách thức đến từ sản lượng sản xuất giảm và biến động giá dầu.

Ngoài ra, ngành dầu khí trong nước cũng sẽ đối mặt với thách thức nếu giá dầu giảm sâu xuống mức 50-60 USD/thùng. Điều này sẽ gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, khai thác và kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Tuy nhiên, ngành dầu khí cũng có những cơ hội phát triển trong năm 2024. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước vẫn ổn định và các dự án điện khí LNG nhập khẩu, dự án NLTT trên biển, sản xuất Amoniac xanh, Hydrogen tiếp tục được Chính phủ và Bộ ngành quan tâm. Ngoài ra, công suất điện gió và điện gió ngoài khơi cũng đang được đánh giá có tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn.

Tổng kết lại, dự báo cho năm 2024 về tăng trưởng của các doanh nghiệp dầu khí có sự phân hoá rõ rệt. PVDrilling (PVD) được dự báo là doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2024, trong khi BSR có thể gặp khó khăn. Ngành dầu khí cũng sẽ đối mặt với những thách thức nếu giá dầu giảm sâu. Tuy nhiên, ngành này cũng có những cơ hội phát triển trong năm 2024 nhờ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước và các dự án điện khí LNG và điện gió.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Doanh nghiệp dầu khí nào được dự báo tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2024?,Theo dự báo, giá dầu sẽ điều chỉnh như thế nào trong nửa đầu và nửa cuối năm 2024?