Đủ tuổi hưu mà chưa đóng đủ BHXH, có thể tiếp tục đóng không?

Đủ tuổi hưu mà thiếu năm đóng BHXH, có được đóng tiếp?
Bạn đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu? Hãy tìm hiểu liệu bạn có thể tiếp tục đóng BHXH hay không.

Đủ tuổi hưu mà chưa đóng đủ BHXH, có thể tiếp tục đóng không?

Khi bạn đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) để nhận lương hưu, liệu bạn có thể tiếp tục đóng BHXH hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều người dân quan tâm khi đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo quy định của Luật BHXH năm 2014, người tham gia BHXH tự nguyện có điều kiện hưởng chế độ hưu trí như sau: đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ Luật Lao động và đã đóng BHXH trong ít nhất 20 năm.

Tuy nhiên, nếu bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu, bạn vẫn có thể tiếp tục đóng BHXH. Bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Điều này có nghĩa là, dù bạn chưa đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu, nhưng bạn vẫn có thể tiếp tục đóng BHXH để tích lũy thời gian đóng và đạt đủ 20 năm để hưởng lương hưu trong tương lai.

Ví dụ, ông Nguyễn Văn Thanh từ quận 8, TP HCM đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu. Ông có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Việc tiếp tục đóng BHXH tự nguyện sẽ giúp bạn tích lũy thời gian đóng và đạt đủ số năm để hưởng lương hưu trong tương lai. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ có một nguồn thu nhập ổn định sau khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc tiếp tục đóng BHXH tự nguyện sẽ đòi hỏi bạn phải tự chi trả các khoản đóng BHXH mỗi tháng. Các khoản đóng này sẽ được tính dựa trên mức lương và mức đóng BHXH hiện hành.

Vì vậy, nếu bạn muốn tiếp tục đóng BHXH tự nguyện, hãy liên hệ với cơ quan BHXH để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính và đóng BHXH tự nguyện.

Tóm lại, nếu bạn đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu, bạn vẫn có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Điều này giúp bạn tích lũy thời gian đóng và đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định sau khi nghỉ hưu.

Nếu bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với cơ quan BHXH để được tư vấn và hỗ trợ.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH có thể đóng BHXH tự nguyện tiếp không?,Theo Luật BHXH năm 2014, người tham gia BHXH tự nguyện cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng chế độ hưu trí?