Dược Hậu Giang - Lãi kỷ lục năm 2023, vượt mốc nghìn tỷ lợi nhuận ròng

Doanh nghiệp dược lớn nhất sàn chứng khoán lãi kỷ lục năm 2023, lợi nhuận ròng lần đầu vượt nghìn tỷ
Doanh nghiệp dược lớn nhất sàn chứng khoán, Dược Hậu Giang, ghi nhận lợi nhuận kỷ lục năm 2023, vượt mốc nghìn tỷ đồng.

Dược Hậu Giang công bố báo cáo tài chính quý 4/2023

Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023, với doanh thu thuần đạt 1.535 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù giá vốn tăng mạnh, làm giảm biên lãi gộp từ 47% xuống còn 43%, nhưng lợi nhuận gộp vẫn đạt 653 tỷ đồng, tăng 5% so với quý 4/2022.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của Dược Hậu Giang đạt 292,6 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 261 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ 2022. Ông/Bà từ phía công ty cho biết, lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ việc tập trung vào bán các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và tạo kết nối tốt với khách hàng.

Kết quả kinh doanh cả năm 2023

Trong cả năm 2023, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.015 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.160 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 5,5% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, doanh nghiệp dược hàng đầu lãi ròng trên mốc nghìn tỷ trong một năm.

Triển vọng năm 2024

Đánh giá về triển vọng năm 2024, báo cáo mới đây của Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng biên lợi nhuận gộp của Dược Hậu Giang sẽ được cải thiện nhờ việc Trung Quốc mở cửa giao thương kinh tế từ đầu năm, nguồn cung được phục hồi giúp giá nguyên liệu đầu vào (chiếm khoảng 60% giá vốn) ổn định hơn.

Bên cạnh đó, Dược Hậu Giang cũng đang nỗ lực nâng cấp các nhà máy để đạt tiêu chuẩn Japan-GMP và EU-GMP, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu thuốc nhóm 1 và nhóm 2 tại kênh ETC (kênh bệnh viện). Đồng thời, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh kênh xuất khẩu nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Taisho, cùng với việc nâng cấp dây chuyền sản xuất để nâng cao số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tài sản và nợ phải trả

Vào ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đã tăng 17% so với đầu năm, đạt 6.071 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản đang tiếp tục. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi cuối kỳ đạt 2.324 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản.

Tính đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang đạt 1.218 tỷ đồng, tương đương 1/4 vốn chủ sở hữu. Số dư nợ vay tại ngày cuối năm chỉ ở mức 572 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Ngoài ra, doanh nghiệp đã tích luỹ được 1.081 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cùng với 2.458 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Giá cổ phiếu và vốn hóa

Trên thị trường, cổ phiếu DHG hiện đang giao dịch ở mức 105.600 đồng/cp, thấp hơn 24% so với đỉnh lịch sử đạt được vào trung tuần tháng 7 năm ngoái. Giá trị vốn hóa của Dược Hậu Giang đạt 13.800 tỷ đồng, đồng thời là doanh nghiệp dược lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận ròng của CTCP Dược Hậu Giang tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Dược Hậu Giang cho năm 2024 là bao nhiêu?