Đường cong lợi suất trái phiếu: Cẩn trọng khi phân tích và đánh giá

Đường cong lợi suất trái phiếu có thể gây ra sự xáo trộn trên thị trường. Nhà đầu tư cần thận trọng khi phân tích và đánh giá để tránh rủi ro.

Đường cong lợi suất trái phiếu luôn là một chỉ số quan trọng được theo dõi trên thị trường tài chính.

Khi đường cong lợi suất đảo ngược, tức là lợi suất trái phiếu dài hạn giảm xuống dưới mức lợi suất trái phiếu ngắn hạn, nhà đầu tư thường lo lắng về tình hình kinh tế. Điều này thường báo hiệu về sự suy thoái. Tuy nhiên, hiện tại đường cong lợi suất đang có những chuyển động nhanh chóng.

Thu hẹp chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 2 năm là một dấu hiệu tích cực.

Trước đây, vào tháng 7/2023, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đây là mức chênh lệch lớn nhất trong 40 năm. Tuy nhiên, hiện tại mức chênh lệch đã giảm xuống khoảng 0,3 điểm phần trăm.

Nhà đầu tư có thể coi việc thu hẹp chênh lệch lợi suất trái phiếu là một dấu hiệu tích cực. Điều này thường xảy ra trong giai đoạn "bear steepener", khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng mạnh hơn lợi suất trái phiếu ngắn hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư lo ngại về lạm phát hoặc sự suy thoái thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Ngược lại, trong giai đoạn "bull steepener", lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng mạnh hơn lợi suất trái phiếu dài hạn, đây lại là dấu hiệu tiêu cực cho thị trường.

Mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trừ đi kỳ hạn 2 năm đang tăng do phần bù kỳ hạn gia tăng.

Phần bù kỳ hạn là lợi suất bổ sung mà các nhà đầu tư yêu cầu để nắm giữ chứng khoán có kỳ hạn dài hơn. Tuy nhiên, ước tính phần bù kỳ hạn là một công việc khó khăn và phải được tiến hành một cách thận trọng. Việc ước tính phần bù kỳ hạn đòi hỏi dự báo lợi suất ngắn hạn trong tương lai và so sánh chúng với lợi suất kỳ hạn 10 năm. Đường cong lợi suất trái phiếu và phần bù kỳ hạn đều có những khó khăn trong việc đánh giá và giải thích.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu, bao gồm chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, tình hình nợ công của quốc gia và tình hình kinh tế. Tuy nhiên, việc quy lợi suất trái phiếu cho một yếu tố cụ thể là rất khó khăn. Do đó, việc dự đoán tương lai từ hình dạng của đường cong lợi suất thường không chính xác và có thể gây hiểu lầm.

Một điều chắc chắn là lợi suất trái phiếu dài hạn tăng lên sẽ có tác động tiêu cực đối với các công ty muốn vay trong thời gian dài và những người đi vay có liên quan đến lãi suất 30 năm. Đối với những người đi vay nhạy cảm nhất, tác động sẽ càng lớn nếu lợi suất kỳ hạn dài vẫn ở mức cao như hiện tại.

Việc phân tích và đánh giá đường cong lợi suất trái phiếu là một công việc quan trọng đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần thận trọng và có sự hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng để tránh rủi ro không cần thiết.

VNIndex 1,154.73 3.12 0.27%
HNX 239.05 0.62 0.26%
UPCOM 87.88 -0.2 -0.23%
[question] Đường cong lợi suất đảo ngược thường báo hiệu điềm gì?,Tại sao việc ước tính phần bù kỳ hạn là khó khăn?