Đường sắt đô thị: Hà Nội và TP HCM cần có cơ chế vượt trội

Hà Nội và TP HCM cần có cơ chế vượt trội để làm đường sắt đô thị
Hội thảo phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM nhằm nâng cao vai trò của giao thông công cộng và giảm ùn tắc giao thông cá nhân.

Hội thảo phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM đã diễn ra vào ngày 17-19/11 với sự phối hợp của UBND hai thành phố.

Hội thảo phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM đã diễn ra vào ngày 17-19/11 với sự phối hợp của UBND hai thành phố. Đây là cơ hội để hai đầu tàu kinh tế của Việt Nam tìm kiếm cơ chế vượt trội để đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị.

Hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) được coi là trục "xương sống" của mạng lưới giao thông công cộng. Việc đầu tư và vận hành hiệu quả hệ thống ĐSĐT sẽ giúp nâng cao tỉ trọng vận tải hành khách công cộng, giảm ùn tắc giao thông cá nhân, đồng thời đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hà Nội và TP HCM đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các dự án ĐSĐT.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, hoàn thiện cơ chế và chính sách, học tập từ những kinh nghiệm thành công trong và ngoài nước.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết rằng ĐSĐT là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển giao thông công cộng. Ông nhấn mạnh vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và an ninh quốc phòng của Hà Nội và TP HCM, cũng như diện tích và dân số lớn nhất cả nước của hai thành phố này.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cũng tham dự hội thảo và đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển ĐSĐT. Ông nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong quy hoạch, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển giao thông công cộng, huy động nguồn lực, công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, tái định cư, lựa chọn công nghệ, mô hình tổ chức, quản lý và triển khai các dự án Metro.

Hội thảo nhằm đạt ba mục tiêu chính.

  • Thứ nhất, trao đổi, nghiên cứu và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về hệ thống ĐSĐT.
  • Thứ hai, tổng hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế để nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.
  • Thứ ba, tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện Đề án phát triển hệ thống ĐSĐT theo 5 nhóm lĩnh vực trọng yếu.

Việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm lãnh đạo từ hai thành phố. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế đặc thù để phát triển ĐSĐT và kinh tế-xã hội.

Hội thảo đã kết thúc với việc hoàn thiện các đề xuất và kiến nghị để phục vụ công tác hoạch định và thực hiện chính sách phát triển ĐSĐT. Đây là bước quan trọng để Hà Nội và TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa hàng đầu khu vực Đông Nam Á và khu vực.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đề xuất nào đã được đưa ra để phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM?,Theo ý kiến của Bùi Xuân Cường, việc phối hợp triển khai các lĩnh vực liên quan là quan trọng như thế nào?