Đường sắt đô thị TPHCM: Nguồn vốn và giải pháp triển khai

Đường sắt đô thị TPHCM: Nguồn vốn và giải pháp triển khai

TPHCM cần thu xếp nguồn lực tài chính khoảng 25 tỷ USD để xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Bài viết này sẽ trình bày về nguồn vốn và các giải pháp triển khai dự án.

Đường sắt đô thị TPHCM là một dự án quan trọng nhằm nâng cao hệ thống giao thông vận tải của thành phố.

Tuy nhiên, việc thu xếp nguồn lực tài chính để thực hiện dự án này là một thách thức lớn. Hiện tại, TPHCM cần phải tìm cách thu hút khoảng 25 tỷ USD trong vòng 4-5 năm tới để hoàn thành toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị (MRT và LRT) trong thời gian ngắn nhất.

Nguồn vốn hiện tại cho dự án đường sắt đô thị TPHCM chủ yếu đến từ vốn vay ODA và ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, việc đầu tư bằng nguồn vốn ODA ngày càng khó khăn do thủ tục phức tạp và suất đầu tư cao. Ông Hoàng Ngọc Tuân, Quyền Giám đốc Ban Chuẩn bị Đầu tư thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, cho biết: "Cần phải đa dạng hóa nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Nguồn tài chính từ việc đấu giá khai thác quỹ đất theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Bên cạnh đó, thành phố có thể huy động vốn trong nước, vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu…"

Bài toán vốn cũng có thể được giải quyết thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế.

Bà Lê Ngọc Thùy Trang, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP, cho biết: "Chúng tôi đã đề xuất TPHCM nghiên cứu và có cơ chế để phát hành trái phiếu quốc tế nhằm mở rộng huy động nguồn vốn ngoài nước trong trường hợp có cơ hội huy động được nguồn vốn có tính chất ưu đãi".

Điều này sẽ giúp đảm bảo nguồn lực tài chính đủ để thực hiện các dự án đường sắt đô thị.

Ngoài ra, việc huy động nguồn vốn từ xã hội hóa đầu tư và hình thức đối tác công tư (PPP) cũng là một giải pháp khả thi.

Bà Trang cũng đề xuất triển khai mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) để tạo quỹ đất sạch và gia tăng giá trị đất đai. Đồng thời, việc thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển dự án đường sắt đô thị thông qua hình thức PPP cũng là một giải pháp hữu hiệu.

Việc triển khai TOD và phát hành trái phiếu quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường sắt đô thị TPHCM.

Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, cho biết: "Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị, sở, ban ngành thành lập tổ xây dựng Đề án triển khai Kết luận 49 do Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng. Đề án này sẽ được báo cáo lên Bộ Chính trị và Quốc hội, nhằm đưa ra các đề xuất để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm nguồn vốn, chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, tiến độ thi công…"

Trên cơ sở đó, việc tìm kiếm nguồn vốn và triển khai dự án đường sắt đô thị TPHCM sẽ được thúc đẩy một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Điều này sẽ đóng góp vào việc nâng cao hệ thống giao thông vận tải của thành phố và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

[question] Mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM trong bao nhiêu năm?,Ông Hoàng Ngọc Tuân đề xuất các giải pháp gì để thu xếp nguồn lực tài chính cho dự án đường sắt đô thị TPHCM?