Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Hình thành và triển khai

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Hình thành và triển khai

Bộ Giao thông Vận tải đã công bố kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đề án cần thể hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu và đáp ứng tốc độ thiết kế 350 km/h. Nhật Bản cũng được kêu gọi hỗ trợ Việt Nam trong triển khai dự án này.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một dự án quan trọng trong ngành giao thông vận tải của Việt Nam.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã công bố kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đầu tư dự án này. Kết luận này yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện đề án và đáp ứng tốc độ thiết kế 350 km/h.

Đề án xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cần thể hiện đầy đủ quan điểm và mục tiêu đã được nêu trong Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương và Kết luận 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được coi là động lực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, dự án này cần đồng bộ, hiện đại và phù hợp với xu thế của thế giới.

Để hoàn thiện đề án, Bộ GTVT có thể huy động chuyên gia kỹ thuật và kinh tế trong và ngoài nước để tổ chức các hội nghị chuyên đề và góp ý.

Cần lưu ý tập trung vào luận giải sự phù hợp về định hướng, quan điểm và mục tiêu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Đầu tư đường sắt tốc độ cao liên quan đến lợi ích quốc gia và dân tộc, do đó cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thực hiện.

Về mô hình quản lý và tổ chức khai thác, không nên thành lập tổ chức mới mà nên tận dụng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để tái cơ cấu và hình thành doanh nghiệp nhà nước có đủ năng lực để khai thác đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đồng thời, cần kêu gọi và thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư và khai thác vận tải đường sắt tốc độ cao khi đủ điều kiện.

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ GTVT cũng cần làm rõ hiệu quả đầu tư, tính khả thi và các giải pháp về nguồn lực, chính sách, pháp luật, công nghiệp đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực và cơ chế để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và nhận chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, cần nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Đường sắt để đảm bảo cơ chế thực hiện đầu tư đường sắt tốc độ cao. Việc này có thể được thực hiện thông qua nghị quyết riêng của Quốc hội hoặc sửa đổi Luật Đường sắt hiện hành. Phương án sửa đổi cần bao gồm các nội dung về hình thức đầu tư, phương án huy động vốn, thủ tục chuẩn bị và thực hiện đầu tư, chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp và quy hoạch đô thị.

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ GTVT cũng đã tiếp và làm việc với ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu giao thông và du lịch Nhật Bản (JTTRI) và Chủ tịch Hiệp hội Đường sắt tốc độ cao quốc tế (IHRA).

Nhật Bản được kêu gọi hỗ trợ Việt Nam trong triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến có tổng vốn đầu tư trên 60 tỷ USD và hoàn thành trước năm 2050.

Tuy nhiên, việc chọn phương án tốc độ khai thác và các phương án huy động tài chính là những thách thức đặt ra. Bộ GTVT hy vọng Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai dự án này.

Trước đó, JTTRI đã thông báo sẽ tổ chức Hội thảo về cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội, tập trung vào thảo luận về lĩnh vực đường sắt, cảng biển và cảng hàng không.

Công nghệ đường sắt tốc độ cao cũng cần được xem xét, với việc chọn công nghệ phù hợp với tốc độ khai thác và phương án chỉ khai thác chạy tàu khách.

[question] Đề án xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cần thể hiện những gì?,Bộ GTVT sẽ huy động những nguồn lực nào để hoàn thiện đề án?