Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Kế hoạch và mục tiêu năm 2024

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Kế hoạch và mục tiêu năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo Quốc hội về kế hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với mục tiêu năm 2024 là hoàn thiện đề án và tiến độ xây dựng.

Kế hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Mục tiêu năm 2024

Trong báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề ra mục tiêu năm 2024.

Trong đó, nổi bật là nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc, sân bay, bến cảng, hạ tầng đô thị và liên vùng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng.

Với mục tiêu hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025, việc nghiên cứu và triển khai hiệu quả đề án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là cực kỳ cần thiết.

Phương án đầu tư

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến từ các bộ ngành về 2 phương án đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Phương án 1 là xây dựng đường sắt Bắc - Nam với đường đôi, khổ ray 1.435mm, chiều dài 1.545km, tốc độ khai thác 320km/h, chỉ chạy tàu khách. Đồng thời, phương án này cũng kết hợp cải tạo đường sắt hiện hữu để chuyên chở hàng. Tổng mức đầu tư dự kiến cho phương án này là khoảng 58,71 tỷ USD.

Phương án 2 là xây dựng tuyến đường sắt Bắc - Nam mới, đường đôi, khổ ray 1.435mm, kết hợp khai thác cả tàu chở khách và chở hàng. Tốc độ khai thác tàu khách tối đa là 180-250 km/h, chạy tàu hàng tối đa 120km/h. Tổng mức đầu tư dự án theo phương án này là khoảng 64,9 tỷ USD.

Mục tiêu năm 2024

Trong báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề ra mục tiêu năm 2024.

Trong đó, nổi bật là nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc, sân bay, bến cảng, hạ tầng đô thị và liên vùng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng.

Với mục tiêu hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025, việc nghiên cứu và triển khai hiệu quả đề án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là cực kỳ cần thiết.

Triển khai đề án

Theo kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình cấp có thẩm quyền đề án chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vào tháng 11/2023.

Dự kiến, đề án này sẽ được thông qua bởi Quốc hội vào năm 2025.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một dự án quan trọng để nâng cao khả năng vận chuyển hàng hóa và người dân giữa các khu vực Bắc và Nam của Việt Nam.

Việc triển khai đề án này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt mục tiêu hoàn thành đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào năm nào?,Có bao nhiêu phương án đầu tư đang được xem xét cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam?