Đường sắt tốc độ cao: Phân tích tác động và hiệu quả kinh tế-xã hội

Đường sắt tốc độ cao: Phân tích tác động và hiệu quả kinh tế-xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đánh giá tác động của đường sắt tốc độ cao đối với nền kinh tế và hiệu quả tổng thể. Báo cáo đề xuất 3 kịch bản cho dự án.

Đường sắt tốc độ cao: Phân tích tác động và hiệu quả kinh tế-xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và một số bộ, ngành liên quan phân tích tác động của dự án đường sắt tốc độ cao đối với ổn định vĩ mô và hiệu quả kinh tế-xã hội tổng thể. Cuộc họp đã đề xuất ba kịch bản cho dự án, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải khách và hàng hoá.

Phân tích các kịch bản cho dự án

Theo báo cáo của Bộ GTVT, ba kịch bản được đề xuất cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Kịch bản đầu tiên là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, tốc độ 350 km/giờ, vận hành riêng cho tàu khách và nâng cấp tuyến đường sắt Bắc-Nam hiện hữu để vận tải hàng hoá. Kịch bản thứ hai là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, tốc độ 250 km/giờ, kết hợp vận chuyển hàng hoá và khách. Kịch bản cuối cùng là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, tốc độ 350 km/giờ, vận hành tàu khách và có khả năng vận chuyển hàng hoá khi cần thiết, đồng thời nâng cấp tuyến đường sắt Bắc-Nam hiện hữu để vận tải hàng hoá.

Ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành

Tại cuộc họp, các lãnh đạo các bộ, ngành đã đóng góp ý kiến cụ thể về các nội dung chính của dự án. Các nội dung bao gồm quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư, tiến độ dự kiến, hình thức đầu tư, nguồn vốn, phương án vận hành khai thác, mô hình quản lý, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện, đào tạo nguồn nhân lực.

Tầm nhìn và lợi ích của đường sắt tốc độ cao

Nhiều ý kiến đã đồng tình rằng cần phân tích dự án đường sắt tốc độ cao dựa trên tầm nhìn, nhu cầu và dự báo phát triển kinh tế-xã hội, cũng như kinh nghiệm của các nước khác. Đường sắt tốc độ cao sẽ giúp giảm áp lực đô thị hoá bằng cách phát triển các đô thị vệ tinh, tăng cường hiệu quả sử dụng đất, phát triển công nghiệp, du lịch và giảm chi phí logistics.

Tối ưu hóa tài nguyên và đánh giá tác động

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phân tích và đánh giá kỹ tác động và hiệu quả tổng thể của đường sắt tốc độ cao đối với nền kinh tế. Điều này bao gồm các yếu tố như tốc độ, kết hợp vận tải hành khách và hàng hoá, nâng cấp và tận dụng tuyến đường sắt hiện hữu, tối ưu hóa khả năng khai thác và vận hành của các phương thức và hệ sinh thái vận tải khác nhau như đường bộ, đường hàng không, đường thuỷ và đường biển.

Hợp tác và hoàn thiện đề án

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Ông cũng khuyến nghị Bộ GTVT và các đơn vị tư vấn hợp tác với các viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới để đánh giá tác động của dự án đường sắt tốc độ cao đối với nền kinh tế, hiệu quả sử dụng đất, phương án tài chính và sử dụng nguồn lực. Ông cũng đề cập đến phương hướng phát triển nguồn nhân lực và ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cũng như tổ chức quản trị hạ tầng khai thác dựa trên yêu cầu và tiến độ.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ GTVT đề xuất bao nhiêu kịch bản cho dự án đường sắt tốc độ cao?,Đường sắt tốc độ cao sẽ góp phần giảm áp lực gì đối với đô thị hoá?