Đường sắt Việt Nam cần cơ chế hấp dẫn vốn tư nhân

Để phát triển đường sắt và cạnh tranh với các phương tiện vận tải khác, Việt Nam cần thiết lập cơ chế hấp dẫn vốn tư nhân và sửa đổi Luật Đường sắt để thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghiệp đường sắt.

Cơ chế hấp dẫn vốn tư nhân vào đường sắt Việt Nam

Đường sắt Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thu hút vốn tư nhân đầu tư vào ngành này. Do chưa có cơ chế chính sách ưu đãi đủ hấp dẫn, dịch vụ vận tải đường sắt ngày càng mất thị phần và chất lượng giảm sút. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào việc sửa đổi Luật Đường sắt để khơi thông dòng vốn tư nhân vào lĩnh vực này.

Nguyên nhân vấn đề nguồn vốn đầu tư vào đường sắt

Theo ông Trần Thiện Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, trong giai đoạn 2016-2020, chỉ có khoảng 8,19% nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được đáp ứng. Nguồn vốn xã hội hóa cũng chỉ thu hút được một số lượng nhỏ vốn, không đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành đường sắt.

Ông Vũ Quang Khôi, nguyên Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, cho biết rằng nhu cầu vốn cho ngành đường sắt trong thời kỳ 2021-2030 là 240.000 tỷ đồng, nhưng ngân sách chỉ bố trí 14.025 tỷ đồng, chỉ chiếm 5,8% nhu cầu. Việc thiếu hụt nguồn vốn đã gây khó khăn cho việc phát triển và duy trì hạ tầng đường sắt.

Cần sửa đổi Luật Đường sắt và tạo cơ chế hấp dẫn vốn tư nhân

Để thu hút vốn tư nhân đầu tư vào đường sắt, ông Vũ Quang Khôi đề xuất sửa đổi Luật Đường sắt để tăng thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trong việc đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì, khai thác hạ tầng đường sắt. Ông cũng đề xuất bổ sung các cơ chế ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển đường sắt, đặc biệt là kết nối với giao thông công cộng.

Ông Trần Thiện Cảnh cũng cho biết rằng việc sửa đổi luật cũng nhằm mở đường cho việc đầu tư vào đường sắt tốc độ cao. Đường sắt tốc độ cao có thể cung cấp một phương tiện đi lại an toàn, thuận tiện và góp phần thay đổi mô hình phát triển đô thị, phát triển kinh tế vùng và kinh tế vĩ mô.

Cần phát triển công nghiệp đường sắt và tận dụng hạ tầng hiện có

Theo ông Đặng Huy Đông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển, cần xây dựng một cơ chế phát triển hợp lý cho đường sắt. Việc chia nhỏ các hạng mục và phân định nguồn vốn ngân sách sẽ giúp quản lý và thu hồi vốn hiệu quả hơn. Ngoài ra, cần tận dụng hạ tầng đường sắt hiện có và đầu tư vào các tuyến mới kết nối với cảng biển và trung tâm kinh tế lớn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng cần có cơ sở pháp lý rõ ràng để thu hút đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân. Mô hình xã hội hóa nguồn vốn đầu tư vào đường sắt đã được áp dụng ở một số quốc gia và có thể là một giải pháp cho Việt Nam. Đồng thời, cần tận dụng hạ tầng đường sắt hiện có và đầu tư ngược lại cho vận tải.

Sửa đổi Luật Đường sắt và tạo cơ chế hấp dẫn vốn tư nhân là những bước quan trọng để phát triển đường sắt Việt Nam. Việc này sẽ giúp cải thiện dịch vụ vận tải đường sắt, tăng cường cạnh tranh với các phương tiện vận tải khác và đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước.
[question] Như vậy, hiện tại tình hình đầu tư vào ngành đường sắt ở Việt Nam như thế nào?,Các chuyên gia đề xuất những cơ chế nào để thu hút vốn đầu tư vào đường sắt?