Đường sắt Việt Nam-Trung Quốc: 3 chỉ đạo mới từ Chính phủ để phát triển kết nối quốc tế

Chính phủ đã đưa ra 3 chỉ đạo mới nhằm phát triển đường sắt Việt Nam-Trung Quốc và nâng cao khả năng kết nối quốc tế của ngành vận tải đường sắt. Điều này sẽ đóng góp vào sự phục hồi và phát triển của ngành đường sắt Việt Nam.

Nỗ lực hồi sinh ngành vận tải đường sắt

Ngành đường sắt Việt Nam từng có thời kỳ vàng son khi năm 1936 đã có 2.600km đường sắt xuyên suốt 3 miền đất nước, chiếm đến hơn 30% thị phần của ngành giao thông. Đường sắt đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước. Việt Nam cũng là quốc gia có hệ thống đường sắt sớm nhất khu vực Đông Nam Á với năng lực đồng bộ cả về vật chất – kỹ thuật và đội ngũ nhân lực.

Tuy nhiên, sau nhiều năm không đầu tư nâng cấp, đường sắt Việt Nam đã trở nên lạc hậu và mất đi vị thế của mình. Sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa của đường sắt ngày càng giảm và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành. Đại dịch Covid-19 càng làm gia tăng khó khăn cho ngành đường sắt với hạ tầng lạc hậu và năng lực phục vụ hạn chế.

Tuy nhiên, Chính phủ đã nhận thức được vai trò quan trọng của đường sắt và thực trạng lạc hậu của ngành này. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 82/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, nhằm tập trung khôi phục và phát triển lại ngành vận tải đường sắt.

3 chỉ đạo mới từ Chính phủ

Để tăng cường kết nối quốc tế và phát triển đường sắt Việt Nam-Trung Quốc, Chính phủ đã đưa ra 3 chỉ đạo mới trong Nghị quyết 178/NQ-CP. Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT tiếp tục sửa đổi Hiệp định đường sắt biên giới Việt-Trung, duy trì và phát triển vận tải đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam-Trung Quốc và các nước trong khối OSJD và Châu Âu.

Thứ hai, Chính phủ yêu cầu đàm phán và thống nhất với phía Trung Quốc về điểm nối ray ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), nhằm tăng cường kết nối và nâng cao hiệu suất vận tải đường sắt liên vận Việt Nam-Trung Quốc.

Thứ ba, Chính phủ đẩy mạnh triển khai các hiệp định và thoả thuận về kết nối hạ tầng giao thông vận tải đường sắt giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Đường sắt Việt Nam-Trung Quốc: Cơ hội phát triển

Đường sắt Việt Nam-Trung Quốc có tiềm năng phát triển lớn và đóng góp vào sự phục hồi và phát triển của ngành đường sắt Việt Nam. Hiện nay, đường sắt Việt Nam kết nối với hệ thống đường sắt quốc tế thông qua đường sắt Trung Quốc tại 2 ga biên giới: Lào Cai và Đồng Đăng. Tuy nhiên, hạ tầng đường sắt kết nối vẫn còn lạc hậu, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa và hạn chế khả năng kết nối quốc tế.

Tuy vậy, Chính phủ đã nhận thức được những khó khăn này và đưa ra các chỉ đạo mới nhằm nâng cao khả năng kết nối quốc tế của đường sắt Việt Nam-Trung Quốc. Việc sửa đổi Hiệp định đường sắt biên giới Việt-Trung, duy trì và phát triển vận tải đường sắt liên vận quốc tế giữa hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách qua biên giới. Đồng thời, việc đàm phán và thống nhất với phía Trung Quốc về điểm nối ray ga Lào Cai và ga Hà Khẩu Bắc sẽ tăng cường kết nối và nâng cao hiệu suất vận tải đường sắt liên vận Việt Nam-Trung Quốc.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đẩy mạnh triển khai các hiệp định và thoả thuận về kết nối hạ tầng giao thông vận tải đường sắt giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Trung Quốc. Điều này sẽ mở ra cơ hội mới cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách qua đường sắt giữa các quốc gia trong khu vực.

Tổng kết

Việc đưa ra 3 chỉ đạo mới từ Chính phủ nhằm phát triển đường sắt Việt Nam-Trung Quốc và nâng cao khả năng kết nối quốc tế của ngành vận tải đường sắt là một bước quan trọng trong việc phục hồi và phát triển ngành đường sắt Việt Nam. Đây là cơ hội để đường sắt Việt Nam-Trung Quốc phát triển và đóng góp vào sự phát triển của ngành vận tải đường sắt Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tình hình vận tải đường sắt Việt Nam trong thời gian gần đây như thế nào?,Chính phủ đã đưa ra những chỉ đạo gì để phát triển đường sắt quốc tế?