Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội: Tăng vốn đầu tư 2.881 tỷ đồng sau hơn 1 năm triển khai

Tổng mức đầu tư của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ tăng thêm 2.881 tỷ đồng sau hơn 1 năm triển khai, do áp dụng đơn giá bồi thường đất ở tính theo giá thị trường.

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là một trong những dự án giao thông quan trọng của Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ GTVT, dự án này dự kiến sẽ tăng thêm 2.881 tỷ đồng vào tổng mức đầu tư sau hơn 1 năm triển khai.

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 85.810 tỷ đồng, được Quốc hội phê duyệt vào năm 2022.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, trong quá trình triển khai thực tế, ước tính tổng mức đầu tư sẽ tăng thêm khoảng 2.881 tỷ đồng so với ban đầu.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tăng vốn đầu tư là áp dụng đơn giá bồi thường đất ở tính theo giá thị trường.

Cụ thể, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên dự kiến tăng khoảng 1.500 tỷ đồng, trong khi đó, dự án tương tự thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh dự kiến tăng khoảng 2.874 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết rằng, trong quá trình triển khai, diện tích đất thu hồi sẽ tăng lên khoảng 1.397 ha, tăng 56 ha so với Nghị quyết số 56 của Quốc hội. Trong số này, diện tích đất nông nghiệp giảm 20 ha, đất dân cư (đất ở) giảm 16 ha và đất khác tăng 92 ha.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, khi tổng mức đầu tư của một dự án thành phần tăng, địa phương có trách nhiệm cân đối bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án đó. Sau khi hoàn thành việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, các địa phương sẽ rà soát kỹ, xác định chính xác tổng mức đầu tư theo quy định. UBND TP. Hà Nội sẽ chủ trì, tổng hợp hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Dự án bắt đầu từ năm 2022, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông và nâng cao hiệu quả kinh tế trong khu vực Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Với việc tăng vốn đầu tư, dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục được triển khai và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của khu vực.

[question] Tại sao tổng mức đầu tư của Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có thể tăng thêm?,Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dự kiến hoàn thành vào năm nào?