Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô: Triển khai chậm, giải ngân chưa đạt yêu cầu

Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô: Triển khai chậm, giải ngân chưa đạt yêu cầu

Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô: Triển khai chậm, giải ngân chưa đạt yêu cầu

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đang gặp khó khăn với việc triển khai chậm và tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu. Tổng mức đầu tư của dự án cũng tăng lên gần 2.900 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đang gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, tính đến tháng 9, chỉ có một trong số bốn dự án thành phần đã đáp ứng tiến độ, trong khi các dự án còn lại đều triển khai chậm so với yêu cầu.

Dự án thành phần 2.1

do TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản, là dự án duy nhất đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thi công.

Dự án thành phần 2.2

(tỉnh Hưng Yên làm cơ quan chủ quản),

dự án thành phần 2.3

(tỉnh Bắc Ninh làm cơ quan chủ quản)

dự án thành phần 3

(đầu tư xây dựng đường cao tốc)

đều đang triển khai chậm.

Đối với dự án thành phần 2.1, sau 3 tháng khởi công, các nhà thầu đã hoàn thành công tác chuẩn bị và đang triển khai thi công trên công trường. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của các dự án thành phần vẫn còn chậm. Dự án thành phần 2.1 đã giải ngân được 80,45% nguồn vốn đã bố trí năm 2023, trong khi dự án thành phần 2.2 mới chỉ giải ngân được 4,76% và dự án thành phần 2.3 chưa có giải ngân.

Mặt bằng của dự án cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy đã có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 86,5%, nhưng phạm vi đất chưa thực hiện giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều. Đặc biệt, các khu vực đất ở của các hộ gia đình, đất liên quan đến tín ngưỡng và đất liên quan đến các cơ quan, tổ chức gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đến sinh kế người dân và doanh nghiệp.

Tổng mức đầu tư của dự án cũng đã tăng lên gần 2.900 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu. Theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội, tổng mức đầu tư dự án là khoảng 85.813 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, dự án dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 2.881 tỷ đồng do áp dụng đơn giá bồi thường đất ở tính theo giá thị trường.

Theo quy định của pháp luật, các địa phương có trách nhiệm cân đối bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án nếu tổng mức đầu tư tăng lên. Hiện UBND TP. Hà Nội đang chủ trì tổng hợp hồ sơ và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội được chia thành 7 dự án thành phần. Mỗi dự án có tổng mức đầu tư khác nhau. Dự án thành phần 1.1 có tổng mức đầu tư khoảng 13.370 tỷ đồng, dự án thành phần 1.2 có tổng mức đầu tư khoảng 3.740 tỷ đồng, dự án thành phần 1.3 có tổng mức đầu tư khoảng 2.480 tỷ đồng. Các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 có tổng mức đầu tư lần lượt là khoảng 5.388 tỷ đồng, 1.505 tỷ đồng và 2.794 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư khoảng 56.536 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 52,1%.

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đang đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Việc triển khai chậm và tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu đang gây ảnh hưởng đến tiến độ và tiến trình của dự án. Tuy nhiên, các địa phương đang nỗ lực để cân đối nguồn vốn và thúc đẩy tiến độ triển khai của dự án, nhằm đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.

[question] Tại sao các dự án thành phần của Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đang triển khai chậm so với yêu cầu?,Tổng mức đầu tư cho dự án Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô dự kiến sẽ tăng thêm bao nhiêu so với dự kiến ban đầu?