EU Áp Giá Carbon: Những Ảnh Hưởng Đến Xuất Khẩu và Cơ Chế Chống Ô Nhiễm

EU Áp Giá Carbon: Những Ảnh Hưởng Đến Xuất Khẩu và Cơ Chế Chống Ô Nhiễm

EU áp giá carbon đối với hàng hóa xuất khẩu, làm tăng giá trị các mặt hàng như sắt thép, nhôm, xi măng. Quy định này cũng gây tranh cãi và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại của EU.

EU Áp Giá Carbon: Những Ảnh Hưởng Đến Xuất Khẩu và Cơ Chế Chống Ô Nhiễm

EU đã triển khai một quy định mới về áp giá carbon đối với hàng hóa xuất khẩu vào Liên minh châu Âu. Quy định này sẽ làm tăng giá trị của các mặt hàng như sắt thép, nhôm, xi măng và các sản phẩm khác. Tuy nhiên, quy định này cũng gây tranh cãi và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại của EU.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM)

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) là một phần quan trọng trong chính sách khí hậu của EU. Theo CBAM, EU sẽ áp giá carbon đối với hàng hóa nhập khẩu dựa trên lượng khí carbon phát thải trong quá trình sản xuất tại nước xuất khẩu. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong EU và các đối tác thương mại bên ngoài.

Áp dụng với các mặt hàng có lượng phát thải carbon cao

Trước mắt, quy định này sẽ áp dụng với các mặt hàng có lượng phát thải carbon cao như xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện và khí hydro. Những mặt hàng này chiếm tới 94% lượng khí thải công nghiệp của EU. Điều này có nghĩa là bất kỳ nước nào xuất khẩu những mặt hàng này sẽ chịu tác động từ cơ chế điều chỉnh carbon của EU. Quy định mới này sẽ được thực hiện thí điểm từ ngày 1/10.

Ông Pascal Canfin, Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu

Ông Pascal Canfin, Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu, cho biết: "Đây là một thỏa thuận lịch sử. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này trong ít nhất hai thập kỷ qua. Và giờ đây chúng tôi đã thành công. Liên minh châu Âu là khu vực thương mại đầu tiên trên thế giới áp giá carbon đối với hàng hóa nhập khẩu".

Yêu cầu báo cáo lượng khí thải trong hàng hóa nhập khẩu

Theo quy định mới, các nhà nhập khẩu sẽ phải báo cáo lượng khí thải có trong hàng hóa nhập khẩu. Nếu lượng khí thải vượt quá tiêu chuẩn của EU, họ sẽ phải mua 'chứng chỉ khí thải' theo mức giá carbon hiện tại tại EU. Điều này nhằm cân bằng giá carbon giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm nội địa châu Âu.

Khuyến khích giảm phát thải khí carbon trong quá trình sản xuất

Cơ chế CBAM cũng là một cách để khuyến khích các đối tác thương mại giảm phát thải khí carbon trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, quy định này đã gây tranh cãi và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại của EU, đặc biệt là Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Giá carbon và quy định áp giá carbon của EU

Giá carbon mà các doanh nghiệp trong EU phải trả là 75 USD/tấn, cao nhất thế giới. Điều này đã tạo ra sự bất công với các doanh nghiệp bên ngoài EU. Tuy nhiên, EU cho rằng việc áp giá carbon đối với hàng hóa nhập khẩu là cần thiết để đảm bảo sự công bằng và giảm phát thải khí carbon.

Quy định áp giá carbon của EU và bảo vệ môi trường

Quy định áp giá carbon của EU cũng là một phần trong nỗ lực chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế ngày càng gắn chặt với các tiêu chí về bảo vệ môi trường và làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu.

Việt Nam và những thay đổi sắp tới

Việt Nam, như một đối tác thương mại của EU, cần chuẩn bị và chủ động đối mặt với những thay đổi sắp tới. Việt Nam đã triển khai các biện pháp và kế hoạch để chuyển đổi xanh và giảm phát thải. Điều này không chỉ giúp Việt Nam thực hiện cam kết về giảm phát thải mà còn đáp ứng các quy định quốc tế mới.

Tóm lại

Tóm lại, quy định áp giá carbon của EU đang tạo ra những ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu và cơ chế chống ô nhiễm. Việc này đòi hỏi sự chuẩn bị và chủ động từ các doanh nghiệp và các đối tác thương mại để thích nghi với những thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế.

[question] EU áp giá carbon đối với những mặt hàng nào?,Nhằm mục đích gì, EU áp giá carbon đối với hàng hóa xuất khẩu từ các nước khác vào thị trường EU?