EVN đề nghị không tăng giá than để sản xuất điện

EVN đề nghị không tăng giá than để sản xuất điện

EVN đã gửi đề nghị đến TKV không tăng giá bán than cho sản xuất điện, nhằm giảm khó khăn tài chính và đảm bảo cung cấp điện cho năm 2023.

EVN đề nghị không tăng giá than cho sản xuất điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi đề nghị đến Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không tăng giá bán than cho sản xuất điện. Đây là một biện pháp nhằm giảm khó khăn tài chính và đảm bảo cung cấp điện cho năm 2023.

EVN đã nhận được văn bản từ TKV về việc điều chỉnh tăng giá bán các loại than trong nước cho sản xuất điện.

Tuy nhiên, EVN cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính của công ty và các đơn vị thành viên đang gặp nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu như giá than, giá khí và giá dầu.

Mặc dù EVN đã thực hiện các giải pháp nội bộ và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét các phương án để giảm chi phí sản xuất, nhưng việc giá bán lẻ điện bình quân chưa được điều chỉnh kịp thời đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN gặp lỗ. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng.

Vì vậy, EVN đề nghị TKV xem xét không tăng giá than trong nước cho sản xuất điện và giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu. Đồng thời, EVN cũng đề nghị TKV cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo hoạt động sản xuất và cung cấp điện cho năm 2023. EVN cũng đề nghị TKV xem xét giải pháp tăng cường khai thác và cung cấp than sản xuất trong nước cho các đơn vị phát điện.

Trong năm 2022, EVN đã ghi nhận khoản lỗ 26.000 tỷ đồng, chưa tính các khoản chênh lệch tỷ giá.

Bộ Công Thương đã kiểm tra và xác nhận các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Các khoản này bao gồm: phần còn lại của khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2019 (khoảng 3.016 tỷ đồng), năm 2020 (khoảng 4.567 tỷ đồng), năm 2021 (hơn 3.702 tỷ đồng) và năm 2022 (khoảng 3.440 tỷ đồng).

Theo Bộ Công Thương, giá nguyên liệu, đặc biệt là giá than nhập khẩu, đã tăng cao, làm tăng chi phí mua điện. Tuy nhiên, giá bán lẻ điện được giữ ổn định, dẫn đến khoản lỗ của EVN. Để giảm khó khăn tài chính và đảm bảo cung cấp điện cho đất nước, EVN đề nghị TKV không tăng giá than cho sản xuất điện.

[question] Tại sao EVN yêu cầu TKV không tăng giá than cho sản xuất điện?,Tình hình kinh doanh của EVN trong năm 2022 như thế nào?