EVN đề xuất điều chỉnh giá điện để đảm bảo cân bằng tài chính

EVN đề xuất điều chỉnh giá điện để đảm bảo cân bằng tài chính

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành điều chỉnh giá bán lẻ điện để đảm bảo cân bằng tài chính và cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

EVN kiến nghị sớm tăng giá điện đợt 2

Tại hội thảo "Cơ chế, chính sách, giải pháp đảm bảo phát triển năng lượng bền vững tầm nhìn 2050" do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức ngày 28/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành cho phép tập đoàn tiếp tục được điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh.

EVN đang gặp khó khăn tài chính

Theo thông tin từ EVN, nếu thanh toán tiền điện theo đúng hợp đồng, dự kiến từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023, EVN sẽ thiếu hụt dòng tiền. Hiện tại, EVN đang nợ tiền của các đơn vị phát điện và có khả năng không cân đối đủ tiền để thanh toán chi phí mua điện. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và cung cấp đủ điện cho người dân.

Khó khăn trong huy động vốn và đầu tư

EVN cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn và cân đối nguồn vốn để đầu tư các dự án điện. Việc không cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng đến các chỉ số tài chính của EVN và các đơn vị thành viên. Điều này dẫn đến khó duy trì được kết quả đánh giá hệ số tín nhiệm hàng năm của EVN và các Tổng công ty.

EVN đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện

Để đảm bảo cân đối tài chính và cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, EVN đã đề nghị kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn tài chính cho EVN. Cụ thể, EVN kiến nghị điều chỉnh giá bán lẻ điện đầy đủ và kịp thời theo biến động các thông số đầu vào.

EVN cũng kiến nghị sửa đổi quy định về giá điện

EVN cũng đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Điều này nhằm đảm bảo giá điện tăng không giật cục và có lộ trình, cũng như tạo cơ sở xem xét việc điều chỉnh giá điện các lần tiếp theo trong năm 2023.

EVN mong muốn hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Nhà nước

EVN cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho EVN vay không lãi suất để thanh toán tiền điện cho các đơn vị phát điện. Đồng thời, EVN cũng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành cho phép EVN tạm thanh toán tiền mua điện ở mức phù hợp với khả năng tài chính cho các đơn vị phát điện.

EVN hy vọng được hỗ trợ tài chính

EVN mong muốn Chính phủ và các bộ chấp thuận khoản lỗ sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 và 2023 của EVN là "do thực hiện chính sách". Điều này sẽ giúp EVN cân đối tài chính và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

[question] EVN đề nghị điều gì để giải quyết khó khăn tài chính?,Theo EVN, việc giảm chi phí sửa chữa tài sản sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống điện?