EVN đề xuất nhập khẩu điện gió từ Lào: Động lực mới cho nguồn điện tái tạo

EVN đề xuất nhập khẩu điện gió từ Lào: Động lực mới cho nguồn điện tái tạo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất nhập khẩu điện gió từ nhà máy điện gió Trường Sơn ở Lào, với mức giá hấp dẫn. Đây là bước tiến mới trong việc tăng cường sử dụng nguồn điện tái tạo tại Việt Nam.

EVN đề xuất nhập khẩu điện gió từ Lào: Động lực mới cho nguồn điện tái tạo

EVN vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng chủ trương nhập khẩu điện từ nhà máy điện gió Trường Sơn ở tỉnh Bolikhamsai, Lào. Đây là một bước tiến mới trong việc tăng cường sử dụng nguồn điện tái tạo tại Việt Nam.

EVN đề xuất xây mới đường dây 220kV mạch kép

Để nhập khẩu điện từ nhà máy điện gió Trường Sơn về Việt Nam, EVN đề xuất xây mới đường dây 220kV mạch kép với chiều dài 75 km từ trạm biến áp 220kV nhà máy điện gió Trường Sơn đấu nối vào ngăn lộ 220kV tại trạm biến áp 220kV Đô Lương của tỉnh Nghệ An.

Mức giá mua điện từ dự án này

Mức giá mua điện từ dự án này được cam kết là 6,95 US cents/kWh, tương đương khoảng 1.700 đồng/kWh. Đây là mức giá hấp dẫn và có thể giúp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sử dụng nguồn điện tái tạo trong thời gian tới.

Nhà máy điện gió Trường Sơn dự kiến đi vào vận hành vào quý IV/2025

Theo kế hoạch, nhà máy điện gió Trường Sơn dự kiến đi vào vận hành vào quý IV/2025. Đây là một dự án quan trọng trong quy hoạch nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

EVN đã ký kết 19 hợp đồng mua bán điện (PPA)

Trước đó, EVN đã ký kết 19 hợp đồng mua bán điện (PPA) để mua điện từ 26 nhà máy điện của Lào với tổng công suất 2.240MW. Hiện có 7 dự án đã vận hành thương mại với tổng công suất là 806MW và dự kiến đến năm 2025 có thể đưa vào vận hành thêm 1.171MW.

Việc nhập khẩu điện từ Lào không chỉ giúp đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Việt Nam mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng nguồn điện tái tạo

Việc nhập khẩu điện từ Lào không chỉ giúp đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Việt Nam mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng nguồn điện tái tạo. Điện gió từ nhà máy điện gió Trường Sơn sẽ đóng góp vào việc giảm lượng khí thải và bảo vệ môi trường.

Việc tăng cường sử dụng nguồn điện tái tạo là một xu hướng quan trọng trong phát triển năng lượng tại Việt Nam

Việc tăng cường sử dụng nguồn điện tái tạo là một xu hướng quan trọng trong phát triển năng lượng tại Việt Nam. Đây cũng là một phần trong cam kết của Việt Nam trong việc giảm lượng khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

EVN và các đơn vị liên quan đang tập trung vào việc triển khai các thủ tục và đề xuất cơ chế để đảm bảo việc nhập khẩu điện từ Lào được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững

EVN và các đơn vị liên quan đang tập trung vào việc triển khai các thủ tục và đề xuất cơ chế để đảm bảo việc nhập khẩu điện từ Lào được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

Việc nhập khẩu điện gió từ Lào sẽ mang lại động lực mới cho nguồn điện tái tạo tại Việt Nam

Việc nhập khẩu điện gió từ Lào sẽ mang lại động lực mới cho nguồn điện tái tạo tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống điện sạch và bền vững cho tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nhà máy điện gió Trường Sơn ở Lào dự kiến đi vào vận hành vào thời điểm nào?,Tổng công suất nguồn điện từ Lào được phê duyệt để nhập khẩu vào Việt Nam đến năm 2025 là bao nhiêu?