EVN được yêu cầu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần
Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần để tăng cường hiệu quả kinh tế và tiết kiệm năng lượng.

EVN được yêu cầu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần để tăng cường hiệu quả kinh tế và tiết kiệm năng lượng.

EVN được yêu cầu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần để tăng cường hiệu quả kinh tế và tiết kiệm năng lượng. Bộ Công Thương đã gửi văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương thực hiện việc này.

Xây dựng lộ trình và đề xuất đối tượng khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện hai thành phần là một trong những yêu cầu của Bộ Công Thương đối với EVN.

Đồng thời, EVN cũng được yêu cầu nghiên cứu và đánh giá tác động của việc áp dụng cơ chế giá bán điện hai thành phần đối với việc thực hiện giá bán lẻ điện bình quân và các nhóm khách hàng sử dụng điện.

Việc áp dụng giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện và tiết kiệm được tiền điện. Đồng thời, việc áp dụng cơ chế này cũng giúp giảm việc đầu tư công suất nguồn và mở rộng lưới điện, từ đó đáp ứng nhu cầu điện cho khách hàng và thu hồi được chi phí đầu tư đối với khách hàng đăng ký công suất lớn nhưng sử dụng ít hơn so với mức công suất đã đăng ký.

Nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã áp dụng thành công giá điện hai thành phần. Việc áp dụng cơ chế này sẽ đưa ra tín hiệu đúng cho cả bên sản xuất điện và bên tiêu thụ điện để nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý.

Hiện tại, EVN đã triển khai áp dụng công tơ điện tử có khả năng đo công suất và điện năng đối với hầu hết các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh.

Việc triển khai giá bán điện theo công suất và điện năng là cần thiết nhằm đảm bảo giá điện tạo tín hiệu phản ánh đúng, đủ chi phí tới khách hàng sử dụng điện.

Bên cạnh đó, việc áp dụng giá điện hai thành phần kết hợp với quy định giá điện Time-of-Use (TOU) hiện hành sẽ giúp cân bằng biểu đồ phụ tải của hệ thống và giảm bớt nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện trong giờ cao điểm.

Hiện tại, việc áp dụng giá điện hai thành phần đang ở giai đoạn nghiên cứu thí điểm.

Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng tới tiền điện của khách hàng sử dụng điện. EVN đang tính toán và nghiên cứu để đánh giá được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện hai thành phần. Kết quả tính toán sẽ cung cấp thông tin đến các khách hàng để có những cân nhắc và điều chỉnh hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần?,Các lợi ích của việc áp dụng giá điện hai thành phần là gì?