EVN Finance: Kế hoạch tăng lợi nhuận và nâng vốn trong năm 2024

Công ty tài chính hiếm hoi trên sàn chứng khoán đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng gấp rưỡi, rục rịch nâng vốn lên gần 7.700 tỷ, cổ phiếu băng băng vượt đỉnh lịch sử
Công ty tài chính EVN Finance đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 585 tỷ đồng và tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng trong năm 2024, với cổ phiếu đạt đỉnh lịch sử.

EVN Finance: Kế hoạch tăng lợi nhuận và nâng vốn trong năm 2024

Công ty tài chính EVN Finance (mã EVF) đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới vào ngày 15/3. Theo kế hoạch, EVN Finance đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 54.500 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 10% so với năm trước.

Tăng trưởng lợi nhuận và quy mô tổng tài sản

Trong năm 2024, EVN Finance nhắm đến việc tăng quy mô tổng tài sản và lợi nhuận phù hợp với thành công của việc tăng vốn điều lệ trong năm 2023. Công ty cũng đặt mục tiêu tìm kiếm và phát triển quan hệ với các nhà đầu tư chiến lược, cũng như tăng năng lực nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty tài chính hiếm hoi trên sàn chứng khoán

EVN Finance là một trong số ít công ty tài chính được niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 409 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Sự giảm này chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm 23% xuống còn 708 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động dịch vụ cũng không đạt kết quả khả quan. Tổng tài sản của công ty đạt 49.221 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và nâng vốn

EVN Finance đã đưa ra kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 dựa trên chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024. Công ty đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, tương ứng với việc phát hành hơn 56 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng đề xuất phát hành 7,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Nếu cả hai phương án trên được hoàn tất, vốn điều lệ của EVN Finance sẽ tăng thêm 638 tỷ đồng, đạt 7.681 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 3.510 tỷ đồng lên 7.042 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP.

Giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Trong cuộc họp sắp tới, cổ đông của EVN Finance sẽ thảo luận và bỏ phiếu về việc giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 50% xuống còn 15% vốn điều lệ. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước có tiềm năng và mong muốn tham gia làm cổ đông của EVN Finance.

Thị giá cổ phiếu EVF tăng cao

Đến ngày 26/2, thị giá cổ phiếu EVF đạt 19.200 đồng/cp, đạt đỉnh giá cao nhất từ trước đến nay. Trong suốt năm, giá trị cổ phiếu đã tăng 20% so với đầu năm.

EVN Finance đặt mục tiêu tăng lợi nhuận và nâng vốn trong năm 2024, với hy vọng đạt được thành công lớn hơn và tiếp tục phát triển trong lĩnh vực tài chính.

Nguồn: Báo CafeF

[question] EVN Finance đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 là bao nhiêu?,Công ty đang lên kế hoạch nâng vốn thông qua phương án nào?