EVN nhận hơn 2.500 tỉ đồng để cung cấp điện lưới cho Côn Đảo

Hơn 2.500 tỉ đồng để kéo điện lưới ra Côn Đảo
Quốc hội đã thông qua việc sử dụng hơn 2.500 tỉ đồng để cung cấp điện lưới cho Côn Đảo

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV vào ngày 18-1.

Theo Nghị quyết, EVN sẽ nhận hơn 2.500 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quốc hội đã giao Thủ tướng Chính phủ quyết định giao EVN là cơ quan quyết định đầu tư thực hiện dự án và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho EVN.

Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ lựa chọn phương án cấp điện từ lưới điện quốc gia là phương án tối ưu để đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, giá thành và chi phí hợp lý, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về đánh giá tác động môi trường và đồng bộ với quy hoạch. Bộ Công Thương sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án và chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và các báo cáo liên quan theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã phê duyệt việc phân bổ hơn 63.000 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các nhiệm vụ và dự án của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát và giao kế hoạch vốn cho từng nhiệm vụ và dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Dự án cấp điện lưới ra Côn Đảo được Chính phủ xem là phương án tối ưu để đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trên đảo. Tổng mức đầu tư của dự án này là khoảng 4.950 tỉ đồng, trong đó có hơn 2.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và hơn 2.400 tỉ đồng từ vốn tự có của EVN.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo sẽ được thực hiện bởi ai?,Tổng mức đầu tư dự án này là bao nhiêu và nguồn vốn từ đâu?