EVN tiến hành kiểm điểm và xem xét trách nhiệm nhiều cá nhân và đơn vị

EVN tiến hành kiểm điểm và xem xét trách nhiệm nhiều cá nhân và đơn vị

EVN tiến hành kiểm điểm và xem xét trách nhiệm nhiều cá nhân và đơn vị

EVN đã công bố báo cáo về việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý và cung cấp điện, bao gồm kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của nhiều cá nhân và đơn vị liên quan.

EVN công bố kết quả kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của nhiều cá nhân và đơn vị liên quan đến việc quản lý và cung cấp điện, theo báo cáo mới nhất của tập đoàn.

Đây là phản hồi của EVN sau khi Bộ Công Thương đã tiến hành thanh tra về các vấn đề liên quan đến hoạt động của tập đoàn.

Theo báo cáo, EVN đã tổ chức hai hội nghị kiểm điểm để xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm và tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra. Hội đồng thành viên EVN và Tổng giám đốc EVN đã chủ trì tổ chức các hội nghị này.

Các đơn vị đã được kiểm điểm bao gồm:

  • Tập thể ban giám đốc và giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty Mua bán điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, một số tập thể lãnh đạo ban và trưởng ban EVN.
  • Các tập thể và cá nhân liên quan đến Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc của các đơn vị cũng đã được xem xét trách nhiệm. Điều này bao gồm Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Phát điện 1 và nhóm người đại diện phần vốn của EVN, lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, 3.

Ngoài ra, EVN cũng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể ban giám đốc và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức. Tập thể Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc của Tổng công ty Phát điện 1 cũng đã trải qua lần kiểm điểm thứ hai. Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc của EVN cũng đã được xem xét trách nhiệm.

EVN cũng đã đưa ra kế hoạch để khắc phục các tồn tại và hạn chế trong quá trình vận hành. Tập đoàn đã cung cấp các giải trình liên quan đến trách nhiệm của mình trong việc không đảm bảo vận hành và cung ứng điện vào năm 2023, như đã được kết luận trong báo cáo thanh tra của Bộ Công Thương.

EVN cam kết tiếp tục cải thiện quá trình quản lý và cung cấp điện, nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn của hệ thống điện quốc gia. Tập đoàn sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các cơ quan quản lý để thực hiện các biện pháp cần thiết và đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình quản lý điện.

[question] Các đơn vị nào đã được kiểm điểm bởi EVN?,EVN đã đưa ra những giải trình nào liên quan đến trách nhiệm vận hành và cung ứng điện?