EVN và bài học quý giá từ 23 ngày thiếu điện

Chủ tịch EVN nói về '23 ngày thiếu điện' và bài học đắt giá
Chủ tịch EVN, ông Đặng Hoàng An, chia sẻ về những khó khăn và bài học quý giá mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trải qua trong năm 2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tiêu cực và tăng cường minh bạch để lấy lại lòng tin từ khách hàng và xã hội.

EVN và bài học quý giá từ 23 ngày thiếu điện

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Đặng Hoàng An, đã chia sẻ những tâm tư và bài học quý giá mà EVN đã rút ra từ những khó khăn và thách thức trong năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng ngành điện cần đối mặt với những vấn đề tiêu cực, tăng cường minh bạch và lấy lại lòng tin từ khách hàng và xã hội sau những sự cố xảy ra.

Khó khăn và trăn trở của EVN

Trong bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của EVN, Chủ tịch Đặng Hoàng An đã nhắc đến những khó khăn và trăn trở mà EVN đang phải đối mặt. Ông cho biết, EVN đang gánh nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm, đặc biệt là vai trò là người mua duy nhất trên thị trường điện. Mặc dù EVN chỉ nắm gần 38% nguồn cung trên thị trường, nhưng khi thiếu điện, EVN phải chịu trách nhiệm và học được bài học đắt giá. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc xem xét trách nhiệm và xử lý các cán bộ liên quan là một nhiệm vụ cam go trong những năm tới.

Vai trò của các cơ quan quản lý và vốn đầu tư

Theo Chủ tịch EVN, để đảm bảo không xảy ra thiếu điện, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương và UBND các địa phương, là rất quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh rằng, vốn đầu tư từ toàn xã hội vào các công trình đã được quy hoạch và vạch quy hoạch là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng.

Cân đối tài chính và suy giảm đầu tư

EVN đang đối mặt với nhiều thách thức về cân đối tài chính và suy giảm đầu tư. Giá bán điện thấp hơn giá thành đã khiến EVN lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng trong các năm qua. Chủ tịch EVN đã tâm sự rằng EVN sẽ báo cáo các cơ quan quản lý vốn và Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ vấn đề này. Suy giảm đầu tư qua các năm cũng là một vấn đề lớn đối với ngành điện hiện nay.

Vấn đề lương thấp và thu hút nguồn nhân lực

Vấn đề lương thấp và thu hút nguồn nhân lực là một mối lo lớn đối với ngành điện. Lương ngành điện đã giảm so với năm trước, và nhiều cán bộ đã rời ngành vì lương thấp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin vào ngành điện và gây khó khăn trong thu hút người trẻ vào làm việc.

Khắc phục tình trạng chậm tiến độ và chống tiêu cực

EVN cần khắc phục tình trạng chậm tiến độ và phát sinh chi phí trong các dự án điện. Chủ tịch EVN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tiêu cực và tăng cường minh bạch. Ông yêu cầu EVN triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo hiệu quả và trách nhiệm trong cung ứng điện, đầu tư xây dựng và quản lý tài chính.

Tổng kết

Chủ tịch EVN, ông Đặng Hoàng An, đã chia sẻ những bài học quý giá mà EVN đã học được từ những khó khăn và thách thức trong năm 2024. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tiêu cực, tăng cường minh bạch và lấy lại lòng tin từ khách hàng và xã hội. EVN cần khắc phục các vấn đề về cân đối tài chính, suy giảm đầu tư, thu hút nguồn nhân lực và chống tiêu cực để vượt qua những thách thức trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chủ tịch EVN đã đề cập đến những khó khăn và bài học gì mà tập đoàn đang phải đối mặt?,Ông An nhấn mạnh vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bảo cung cấp điện. Bạn nghĩ cơ quan nào có trách nhiệm chính trong việc này?