EVN Xây Dựng Phương Án Điều Chỉnh Giá Điện: Đề Xuất Thời Điểm Phù Hợp

EVN Xây Dựng Phương Án Điều Chỉnh Giá Điện: Đề Xuất Thời Điểm Phù Hợp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu EVN hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện và đề xuất thời điểm phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến phục hồi và phát triển kinh tế. Bộ Công Thương cũng được giao nhiệm vụ theo dõi giá xăng dầu thế giới và đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định trên thị trường trong nước.

EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã được giao nhiệm vụ xây dựng phương án điều chỉnh giá điện, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của ngành điện.

Đây là một trong những yêu cầu được đưa ra tại cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì.

Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg liên quan đến giá bán lẻ điện.

Đồng thời, EVN cũng được yêu cầu xây dựng phương án điều chỉnh giá điện và đề xuất thời điểm điều chỉnh phù hợp, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, việc điều chỉnh giá điện cần được thực hiện một cách cân nhắc và khoa học, nhằm đảm bảo sự ổn định của ngành điện và không gây áp lực lên người tiêu dùng.

Đồng thời, EVN cũng được yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, trong cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Đồng thời, cần rà soát và chủ động xây dựng các kịch bản, phương án hợp lý và khả thi để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định trên thị trường trong nước và tránh gây áp lực lên mặt bằng giá.

Theo thông báo kết luận, cần tăng cường kiểm tra và giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để không để thiếu hụt và đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Đồng thời, cần hoàn thiện các quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu và theo dõi sát biến động thị trường, giá cả, tình hình sản xuất và nguồn cung của các nông sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được yêu cầu phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát biến động thị trường và định hướng sản xuất, kinh doanh các nông sản để đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho xuất khẩu.

Đồng thời, cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh và sản xuất các sản phẩm chăn nuôi để đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường.

Tổng kết cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh giá điện và giá xăng dầu, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của các ngành kinh tế.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và nhiệm vụ được giao để đảm bảo lợi ích của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

[question] Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ gì trong việc điều chỉnh giá điện?,Ai được giao nhiệm vụ theo dõi giá xăng dầu thế giới và đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước?