EVNNPC ghi nhận tăng trưởng 3,08% trong sản lượng điện thương phẩm sau 9 tháng năm 2023

EVNNPC ghi nhận tăng trưởng 3,08% trong sản lượng điện thương phẩm sau 9 tháng năm 2023

Sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tăng 3,08% sau 9 tháng năm 2023, đạt 66,75 tỷ kWh và đạt 74,67% kế hoạch EVN giao.

EVNNPC ghi nhận tăng trưởng 3,08% trong sản lượng điện thương phẩm sau 9 tháng năm 2023

Sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đạt 66,75 tỷ kWh sau 9 tháng năm 2023, tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là kết quả đáng mừng cho EVNNPC và cho thấy sự phát triển và nỗ lực của công ty trong việc cung cấp điện năng ổn định và đáng tin cậy cho khu vực miền Bắc.

Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC trong tháng 9/2023 đạt 8,083 tỷ kWh, tăng 0,66% so với cùng kỳ.

Tổng công ty đã đạt 74,67% kế hoạch EVN giao trong 9 tháng năm 2023, cho thấy sự hiệu quả trong quản lý và vận hành hệ thống điện lực.

Phân loại theo thành phần, công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 61,11%, giảm 0,84% so với cùng kỳ.

Thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 31,37% và tăng 9,43% so với cùng kỳ. Thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,15% và tăng 15,98% so với cùng kỳ. Đây là những con số khả quan cho thấy sự đa dạng và phát triển của ngành công nghiệp và dịch vụ trong khu vực miền Bắc.

Tỉ lệ tổn thất điện năng của EVNNPC trong 9 tháng năm 2023 đạt 3,98%, giảm 0,14% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều này cho thấy sự cải thiện và nỗ lực của công ty trong việc tối ưu hóa quá trình vận hành và giảm tổn thất điện năng.

EVNNPC cũng đã thực hiện "thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng trong năm 2023, lộ trình đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng". Điều này nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm soát và giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, đồng thời đảm bảo việc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí theo quy định.

Trong việc tiếp nhận giải quyết cấp điện cho khách hàng trung áp, EVNNPC đã giảm thời gian giải quyết các thủ tục xuống còn 3,55 ngày, giảm 0,22 ngày so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 3,45 ngày so với quy định của EVN. Điều này cho thấy sự cải thiện và tăng cường trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 9/2023 đạt 87,02%, vượt 7,75% so với chỉ tiêu của EVN. Điều này cho thấy sự chuyển đổi và sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt đang được khách hàng ưa chuộng và tin dùng.

EVNNPC đã đạt tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử là 99,97% và tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 là 99,99%. Điều này cho thấy sự tiếp cận và sử dụng các dịch vụ điện tử của EVNNPC đang được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng.

Trong việc đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110 kV, EVNNPC đã khởi công 32/36 dự án và đóng điện 30/46 dự án trong 9 tháng năm 2023. Điều này cho thấy sự nỗ lực và cam kết của công ty trong việc phát triển và nâng cấp hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khu vực miền Bắc.

Tổng kết lại, EVNNPC đã ghi nhận một tăng trưởng ấn tượng trong sản lượng điện thương phẩm sau 9 tháng năm 2023. Sự phát triển và nỗ lực của công ty đã đóng góp quan trọng vào việc cung cấp điện năng ổn định và đáng tin cậy cho khu vực miền Bắc. EVNNPC sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ điện cho khách hàng trong tương lai.

[question] Tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC trong 9 tháng năm 2023 tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của EVNNPC vượt chỉ tiêu của EVN giao năm 2023 bao nhiêu phần trăm?