Facebook và Instagram không còn nhắn tin cho nhau từ tháng 12

Facebook và Instagram không còn nhắn tin cho nhau từ tháng 12

Meta đã quyết định loại bỏ khả năng nhắn tin chéo giữa Facebook và Instagram, không rõ lý do cụ thể.

Facebook và Instagram không còn nhắn tin cho nhau từ tháng 12

Theo thông tin từ GadgetMatch, Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - đã quyết định loại bỏ khả năng nhắn tin chéo giữa hai nền tảng này. Trước đây, người dùng Facebook và Instagram có thể trò chuyện với nhau trên các ứng dụng tương ứng của mình. Tuy nhiên, Meta đã thông báo rằng tính năng này sẽ không còn khả dụng kể từ giữa tháng 12. Thay đổi này có nghĩa là người dùng Instagram sẽ không thể bắt đầu cuộc trò chuyện mới với người dùng Facebook và tất cả cuộc trò chuyện hiện có giữa hai nền tảng sẽ chỉ còn chế độ chỉ đọc. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không thể gửi tin nhắn mới vào cuộc trò chuyện đã có. Ngược lại, người dùng Facebook sẽ không còn xem được trạng thái hoạt động của người dùng Instagram từ nền tảng của mình. Các cuộc trò chuyện đa nền tảng cũng sẽ không xuất hiện trên Messenger kể từ thời điểm thay đổi này được áp dụng.

Hiện tại, Meta chưa giải thích rõ lý do công ty thực hiện sự thay đổi trong khả năng tương tác đa nền tảng.

Tuy nhiên, có khả năng rằng công ty sẽ triển khai một giải pháp tốt hơn trong tương lai. Đáng chú ý là các quy định của Liên minh châu Âu yêu cầu các công ty lớn phải có khả năng tương tác giữa các nền tảng khác nhau.

Việc loại bỏ khả năng nhắn tin chéo giữa Facebook và Instagram có thể ảnh hưởng đến việc giao tiếp và tương tác giữa người dùng hai nền tảng này.

Tuy nhiên, Meta hiện chưa đưa ra giải pháp thay thế hoặc cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi sắp tới.

Trên thực tế, Meta đã tích hợp các nền tảng khác nhau của công ty vào một hệ sinh thái.

Việc loại bỏ khả năng nhắn tin chéo giữa Facebook và Instagram có thể là một phần trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cung cấp tính năng tốt hơn cho mỗi nền tảng riêng biệt.

Trong tương lai, người dùng có thể mong đợi sự phát triển và cải thiện từ Meta để tạo ra một môi trường giao tiếp tốt hơn giữa Facebook và Instagram.

Tuy nhiên, cho đến khi có thông tin cụ thể, người dùng sẽ phải thích nghi với việc không thể nhắn tin chéo giữa hai nền tảng này.

Trên thực tế, Meta đã tích hợp các nền tảng khác nhau của công ty vào một hệ sinh thái.

Việc loại bỏ khả năng nhắn tin chéo giữa Facebook và Instagram có thể là một phần trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cung cấp tính năng tốt hơn cho mỗi nền tảng riêng biệt.

Trong tương lai, người dùng có thể mong đợi sự phát triển và cải thiện từ Meta để tạo ra một môi trường giao tiếp tốt hơn giữa Facebook và Instagram.

Tuy nhiên, cho đến khi có thông tin cụ thể, người dùng sẽ phải thích nghi với việc không thể nhắn tin chéo giữa hai nền tảng này.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Meta đã quyết định loại bỏ khả năng nhắn tin cho nhau giữa Facebook và Instagram vì lý do gì?,Có giải pháp nào khác để người dùng Facebook và Instagram có thể tương tác với nhau không?