FPT: Lợi nhuận tăng 23% trong 2 tháng đầu năm, Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng mạnh

Lãi ròng 2 tháng đầu năm của FPT tăng gần 23%, mảng dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng mạnh
Tập đoàn FPT đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho 2 tháng đầu năm 2024, với lợi nhuận tăng 23% và mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài đạt tăng trưởng mạnh.

FPT: Lợi nhuận tăng 23% trong 2 tháng đầu năm, Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng mạnh

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho 2 tháng đầu năm 2024. Theo đó, doanh thu ước đạt 8.966 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.567 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận sau thuế của FPT trong 2 tháng đầu năm đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.137 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi cổ phiếu của FPT đạt EPS 896 đồng.

Mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tăng trưởng mạnh

Mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài của FPT tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh, đạt doanh thu 4.354 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29,7% so với cùng kỳ 2023. Đây là kết quả đáng chú ý từ cả 4 thị trường mà FPT hoạt động. Trong đó, thị trường Nhật Bản và APAC tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, tăng lần lượt 30,8% (tương đương tăng trưởng 49,7% theo Yên Nhật) và 36,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài giảm nhẹ 13,5% và đạt 5.797 tỷ đồng, nhưng tổng khối lượng đơn hàng ký mới trong 2 tháng đầu năm 2024 và tháng 12/2023 tăng trưởng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị đơn hàng thắng thầu và đang trong giai đoạn xúc tiến ký kết trong 2 tháng đầu năm cũng tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu cho Dịch vụ CNTT ngày càng cao trên toàn cầu.

Ngày 1/3/2024, FPT đã thông báo việc mua 100% vốn của công ty dịch vụ CNTT Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) của Nhật Bản, nhằm mở rộng tập khách hàng và củng cố vị thế tại thị trường này.

Bên cạnh đó, FPT còn thành lập liên doanh phần mềm với Konica Minolta, hoạt động dưới tên gọi KONICA MINOLTA FPT Solution Labs, Inc. Mục tiêu của liên doanh này là tận dụng những tiềm lực sẵn có của Konica Minolta trong lĩnh vực hình ảnh, xử lý dữ liệu và tạo ra các giải pháp dựa trên dữ liệu và năng lực trong các mảng công nghệ mới như AI, Big Data, IoT...

Với mảng Dịch vụ CNTT trong nước

FPT đã ghi nhận doanh thu đạt 847 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kết quả của những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối Chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, FPT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu 61.850 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023. Tới thời điểm này, FPT đã thực hiện được 14,5% kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT FPT cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 15%. FPT dự kiến phát hành hơn 190 triệu cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên trên 14.600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sẽ sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và không muộn hơn quý 3/2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mảng dịch vụ CNTT của FPT tăng trưởng mạnh như thế nào trong thị trường nước ngoài?,FPT có kế hoạch phát hành bao nhiêu cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ?