Fubon ETF: Hút ròng gần tỷ USD vào cổ phiếu Việt Nam, hiệu suất đầu tư vẫn chưa thể "về bờ"

Rót gần tỷ USD vào cổ phiếu Việt Nam, hiệu suất đầu tư Fubon ETF vẫn chưa hẹn ngày “về bờ”
Mặc dù hút ròng gần tỷ USD vào cổ phiếu Việt Nam, hiệu suất đầu tư của Fubon ETF vẫn tiếp tục âm gần 16%. Tuy nhiên, với triển vọng tích cực trong dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, ETF này vẫn còn cơ hội để cải thiện hiệu suất.

Fubon ETF - quỹ hoán đổi danh mục lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đã hút ròng gần tỷ USD vào cổ phiếu Việt Nam.

Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư của quỹ vẫn tiếp tục âm gần 16%. Mặc dù vậy, với triển vọng tích cực trong dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, ETF này vẫn còn cơ hội để cải thiện hiệu suất.

Hút ròng gần tỷ USD vào cổ phiếu Việt Nam

Từ khi bắt đầu rót vốn vào cổ phiếu Việt Nam, Fubon ETF đã hút ròng gần tỷ USD. Từ đầu năm 2024 đến nay, quỹ đã hút ròng 15,5 triệu USD (~390 tỷ đồng) trong khi nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng gần 10.000 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiệu suất đầu tư vẫn chưa thể "về bờ"

Dù đã hút ròng gần tỷ USD vào cổ phiếu Việt Nam, hiệu suất đầu tư của Fubon ETF vẫn tiếp tục âm gần 16%. Quỹ đã trải qua những giai đoạn hồi phục mạnh trong năm 2023, nhưng vẫn chưa đủ để đưa ETF này "về bờ". Điều này có thể liên quan đến cơ cấu danh mục của quỹ, với những cổ phiếu trụ có tính 'beta" cao và nhạy với thị trường.

Triển vọng tích cực trong dài hạn

Mặc dù hiệu suất đầu tư vẫn chưa thể cải thiện trong ngắn hạn, nhưng với triển vọng tích cực trong dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, Fubon ETF vẫn còn cơ hội để cải thiện hiệu suất. Khi MSCI và FTSE nâng hạng Việt Nam lên thị trường chứng khoán mới nổi, dự kiến sẽ có khoảng 3,5-4 tỷ USD mua mới các cổ phiếu Việt Nam. Điều này sẽ có lợi thế cho các cổ phiếu vốn hóa lớn và còn room ngoại, và có thể thu hút dòng vốn này trong tương lai.

Danh mục đầu tư của Fubon ETF

Danh mục đầu tư của Fubon ETF tại ngày 19/3/2024 gồm các cổ phiếu có "hiệu suất cao" về tài chính, như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ cổ tức cao hơn các doanh nghiệp trên sàn. Tuy nhiên, điều kiện chỉ đầu tư các cổ phiếu còn room ngoại khiến quỹ không thể giải ngân vào những cổ phiếu như FPT, PNJ, GMD, REE hay MWG.

Dù hiệu suất đầu tư vẫn chưa thể cải thiện trong ngắn hạn, Fubon ETF vẫn là một quỹ hút ròng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với triển vọng tích cực trong dài hạn của thị trường, quỹ này vẫn còn cơ hội để cải thiện hiệu suất và "lội ngược dòng".

Nguồn: Báo CafeF

[question] Fubon ETF đã rót bao nhiêu tiền vào cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm 2024 đến nay?,Tại sao Fubon ETF không thể đầu tư vào các cổ phiếu như FPT, PNJ, GMD, REE, hay MWG?