Fubon ETF thu hút vốn mạnh mẽ trong khi khối ngoại bán ròng

Giữa lúc khối ngoại miệt mài bán ròng, Fubon ETF mạnh tay hút tiền giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam
Quỹ Fubon ETF tiếp tục hút vốn và mua cổ phiếu Việt Nam, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng. Điều này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hút ròng liên tục trong thời gian gần đây

Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng, quỹ Fubon ETF đã cho thấy sự mạnh mẽ khi tiếp tục hút vốn và mua cổ phiếu Việt Nam. Điều này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quỹ Fubon ETF thu hút vốn mạnh mẽ

Trong khi khối ngoại bán ròng, quỹ Fubon ETF lại thu hút vốn mạnh mẽ. Tính chung từ đầu năm 2023 đến nay, tổng giá trị dòng vốn vào quỹ Fubon ETF đã đạt khoảng 66,3 triệu USD (tương đương 1.620 tỷ đồng). Điều này cho thấy sự tin tưởng và quan tâm của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF - quỹ ETF lớn nhất trên TTCK Việt Nam

Với quy mô đạt 25,5 tỷ Đài Tệ (khoảng 810 triệu USD, tương đương 19.800 tỷ đồng) tại cuối ngày 20/12, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục là quỹ ETF có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ này dành 100% đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam theo chỉ số tham chiếu là FTSE Vietnam 30 Index.

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ

Trong cơ cấu danh mục, cổ phiếu HPG chiếm tỷ trọng lớn nhất với 10,85%, tương đương 78,4 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là VNM (9%), VCB (8,6%), VHM (8,4%), VIC (8,4%)...

Dòng vốn mua ròng tập trung vào một số cổ phiếu

Trong quãng thời gian hút ròng trong vòng một tháng qua, Fubon ETF tập trung mua ròng gần 10 triệu cổ phiếu VND và hơn 6 triệu cổ phiếu SHB. Ngoài ra, quỹ cũng mua ròng 163 nghìn cổ phiếu KDH và 121 nghìn cổ phiếu HPG. Trong khi đó, SSI, VHM, VIC, VRE, VNM... là những cổ phiếu bị bán ròng trong giai đoạn một tháng vừa qua.

Sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư

Việc quỹ Fubon ETF tiếp tục hút vốn và mua cổ phiếu Việt Nam trong bối cảnh khối ngoại bán ròng cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này có thể là một tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và tăng trưởng của thị trường trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Fubon ETF đã hút tiền giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam trong bao nhiêu phiên giao dịch gần đây?,Quỹ ETF nào có quy mô lớn nhất trên TTCK Việt Nam?