Fubon ETF tiếp tục mua ròng cổ phiếu Việt Nam trong năm 2024

Fubon ETF có phiên giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam đầu tiên trong năm 2024
Fubon ETF tiếp tục mua ròng cổ phiếu Việt Nam trong năm 2024

Fubon ETF đã tiến hành phiên giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam đầu tiên trong năm 2024, mua mạnh cổ phiếu ngành chứng khoán HCM và HPG.

Fubon FTSE Vietnam ETF vừa tiến hành phiên giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam đầu tiên trong năm 2024. Trong phiên giao dịch ngày 8/1, quỹ đã phát hành ròng 2 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng khoảng 0,7 triệu USD (khoảng 18 tỷ đồng). Toàn bộ số chứng chỉ quỹ này đã được giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam.

Đây là phiên giải ngân đầu tiên trong năm 2024 của Fubon ETF. Trước đó, trong năm 2023, quỹ đã ghi nhận hút ròng hơn 73 triệu USD (khoảng 1.800 tỷ đồng). Trong tháng 12/2023, Fubon ETF đã phát hành 48 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng với hút ròng hơn 17 triệu USD.

Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài nói chung vẫn đang miệt mài bán ròng trên thị trường chứng khoán, Fubon FTSE Vietnam ETF vẫn quyết định tiếp tục mua ròng cổ phiếu Việt Nam. Giá trị bán ròng từ đầu năm 2024 tới hiện tại đã vượt mức 1.400 tỷ đồng.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF hiện có quy mô danh mục hơn 26,4 tỷ Đài Tệ, tương ứng hơn 20.700 tỷ đồng. Quỹ này dành toàn bộ số vốn để đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam theo chỉ số tham chiếu là FTSE Vietnam 30 Index. Trong cơ cấu danh mục, cổ phiếu HPG chiếm tỷ trọng lớn nhất với 10,7% (nắm giữ 79,4 triệu cổ phiếu), tiếp theo là VCB (8,87%), VHM (8,86%), VNM (8,84%), VIC (8,29%)...

Trong phiên giải ngân đầu tiên của năm mới, Fubon ETF đã mua ròng toàn bộ 30 cổ phiếu trong danh mục.

Đáng chú ý, quỹ mua mạnh cổ phiếu ngành chứng khoán HCM với gần 700 nghìn cổ phiếu. Ngoài ra, Fubon ETF cũng mua ròng HPG với 151 nghìn cổ phiếu và VHM với 81 nghìn cổ phiếu.

Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục thể hiện sự quan tâm và tin tưởng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia giao dịch.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Fubon ETF đã mua những cổ phiếu nào trong phiên giải ngân đầu tiên của năm mới?,Quỹ ETF Fubon FTSE Vietnam có tổng giá trị danh mục là bao nhiêu?