Fubon ETF tung tiền mua cổ phiếu Việt Nam liên tiếp trong 2 phiên giao dịch

Fubon ETF âm thầm giải ngân gần trăm tỷ mua cổ phiếu Việt Nam trong 2 phiên liên tiếp
Quỹ ETF Fubon tiếp tục mua cổ phiếu Việt Nam trong 2 phiên liên tiếp, ghi nhận giá trị hút ròng cao nhất trong hơn 2 tháng.

Fubon FTSE Vietnam ETF

một quỹ ETF nổi tiếng, đã tiếp tục tung tiền mua cổ phiếu Việt Nam trong 2 phiên giao dịch liên tiếp, ghi nhận giá trị hút ròng cao nhất trong hơn 2 tháng.

Phiên giao dịch ngày 26/2

Trong phiên giao dịch ngày 26/2, quỹ đã phát hành ròng 6 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng khoảng 2,3 triệu USD. Lượng phát hành của Fubon ETF tương ứng khoảng 55 tỷ đồng và toàn bộ đã được giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam.

Hút ròng liên tiếp và giá trị hút ròng cao nhất trong hơn 2 tháng

Đây là phiên hút ròng thứ 2 liên tiếp của quỹ ETF này và cũng là phiên ghi nhận giá trị hút ròng cao nhất trong hơn 2 tháng. Tổng cộng sau hai phiên từ ngày 23 đến 26/2, Fubon ETF đã hút ròng 83 tỷ đồng.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF có quy mô danh mục đạt hơn 27,5 Đài Tệ (tương ứng hơn 21.500 tỷ đồng) vào cuối ngày 26/2. Quỹ này dành toàn bộ vốn đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam theo chỉ số tham chiếu là FTSE Vietnam 30 Index. Trong danh mục đầu tư, cổ phiếu HPG chiếm tỷ trọng lớn nhất với 10,76% (nắm giữ 79,5 triệu cổ phiếu), tiếp theo là VNM (8,997%), VCB (8,94%), VHM (8,66%), VIC (8,14%)...

Tính từ đầu năm 2024 đến hiện tại

Tính từ đầu năm 2024 đến hiện tại, Fubon ETF đã phát hành ròng 16 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng hút ròng gần 150 tỷ đồng. Năm 2023, quỹ này đã ghi nhận hút ròng hơn 73 triệu USD (~1.800 tỷ đồng).

Động thái mua ròng trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng

Hành động mua ròng của Fubon FTSE Vietnam ETF diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài nói chung đang trong xu hướng bán ròng mạnh. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá trị bán ròng trên kênh khớp lệnh đã xấp xỉ 5.000 tỷ đồng.

Theo thống kê

Theo thống kê, Fubon ETF đã mua ròng toàn bộ 30 cổ phiếu trong danh mục từ đầu năm đến nay. Trong đó, quỹ mua mạnh cổ phiếu ngành chứng khoán HCM với 691 nghìn cổ phiếu. Ngoài ra, Fubon ETF cũng mua ròng HPG với 199 nghìn cổ phiếu, SSI với 196 nghìn cổ phiếu, VHM với 191 nghìn cổ phiếu...

Quỹ ETF Fubon FTSE Vietnam

Quỹ ETF Fubon FTSE Vietnam tiếp tục thể hiện sự quan tâm và tin tưởng vào thị trường cổ phiếu Việt Nam. Điều này đồng thời tạo đà tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng bán ròng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã mua ròng bao nhiêu cổ phiếu Việt Nam trong hai phiên gần đây?,Cổ phiếu nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Fubon ETF?